23 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ lạnh Toshiba inverter 555 lít GR-AG58VA GG
Giá liên hệ
Tủ lạnh Toshiba inverter 555 lít GR-AG58VA GG
Tủ lạnh Toshiba inverter 555 lít GR-AG58VA GG
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba inverter 253 lít GR-B31VU UKG
8.000.000
6.990.000
Tiết kiệm đến 1.010.000đ Tủ lạnh Toshiba inverter 253 lít GR-B31VU UKG -13%
Tủ lạnh Toshiba inverter 253 lít GR-B31VU UKG
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU SK
8.000.000
6.490.000
Tiết kiệm đến 1.510.000đ Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU SK -19%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU SK
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba inverter 180 lít GR-B22VU (UKG)
6.000.000
4.840.000
Tiết kiệm đến 1.160.000đ Tủ lạnh Toshiba inverter 180 lít GR-B22VU (UKG) -20%
Tủ lạnh Toshiba inverter 180 lít GR-B22VU (UKG)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 194 lít inverter GR-A25VM(UKG)
7.000.000
5.540.000
Tiết kiệm đến 1.460.000đ Tủ lạnh Toshiba 194 lít inverter GR-A25VM(UKG) -21%
Tủ lạnh Toshiba 194 lít inverter GR-A25VM(UKG)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 555 lít inverter GR-AG58VA (XK)
20.000.000
17.060.000
Tiết kiệm đến 2.940.000đ Tủ lạnh Toshiba 555 lít inverter GR-AG58VA (XK) -15%
Tủ lạnh Toshiba 555 lít inverter GR-AG58VA (XK)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 409 lít inverter GR-AG46VPDZ (XG)
18.900.000
12.550.000
Tiết kiệm đến 6.350.000đ Tủ lạnh Toshiba 409 lít inverter GR-AG46VPDZ (XG) -34%
Tủ lạnh Toshiba 409 lít inverter GR-AG46VPDZ (XG)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 359 lít inverter GR-AG41VPDZ (XG)
15.900.000
11.480.000
Tiết kiệm đến 4.420.000đ Tủ lạnh Toshiba 359 lít inverter GR-AG41VPDZ (XG) -28%
Tủ lạnh Toshiba 359 lít inverter GR-AG41VPDZ (XG)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 608 lít inverter GR-AG66VA (GG)
22.000.000
18.580.000
Tiết kiệm đến 3.420.000đ Tủ lạnh Toshiba 608 lít inverter GR-AG66VA (GG) -16%
Tủ lạnh Toshiba 608 lít inverter GR-AG66VA (GG)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 555 lít inverter GR-AG58VA (X)
19.900.000
16.690.000
Tiết kiệm đến 3.210.000đ Tủ lạnh Toshiba 555 lít inverter GR-AG58VA (X) -17%
Tủ lạnh Toshiba 555 lít inverter GR-AG58VA (X)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 608 lít inverter GR-AG66VA (XK)
19.890.000
18.580.000
Tiết kiệm đến 1.310.000đ Tủ lạnh Toshiba 608 lít inverter GR-AG66VA (XK) -7%
Tủ lạnh Toshiba 608 lít inverter GR-AG66VA (XK)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 186 lít inverter 2 cánh GR-A25VU(UK)
6.490.000
5.590.000
Tiết kiệm đến 900.000đ Tủ lạnh Toshiba 186 lít inverter 2 cánh GR-A25VU(UK) -14%
Tủ lạnh Toshiba 186 lít inverter 2 cánh GR-A25VU(UK)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 186 lít inverter 2 cánh GR-A25VU(UB)
6.490.000
5.590.000
Tiết kiệm đến 900.000đ Tủ lạnh Toshiba 186 lít inverter 2 cánh GR-A25VU(UB) -14%
Tủ lạnh Toshiba 186 lít inverter 2 cánh GR-A25VU(UB)
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 359 lít inverter GR-AG41VPDZ XK1
12.490.000
11.420.000
Tiết kiệm đến 1.070.000đ Tủ lạnh Toshiba 359 lít inverter GR-AG41VPDZ XK1 -9%
Tủ lạnh Toshiba 359 lít inverter GR-AG41VPDZ XK1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 305 lít inverter GR-AG36VUBZ XB1
9.990.000
9.240.000
Tiết kiệm đến 750.000đ Tủ lạnh Toshiba 305 lít inverter GR-AG36VUBZ XB1 -8%
Tủ lạnh Toshiba 305 lít inverter GR-AG36VUBZ XB1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tủ lạnh Toshiba 305 lít inverter GR-A36VUBZ DS1
9.900.000
8.240.000
Tiết kiệm đến 1.660.000đ Tủ lạnh Toshiba 305 lít inverter GR-A36VUBZ DS1 -17%
Tủ lạnh Toshiba 305 lít inverter GR-A36VUBZ DS1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Là một thương hiệu nổi tiếng, Toshiba được thành lập vào năm 1939, có xuất xứ từ Thái Lan nhưng được ứng dụng công nghệ Nhật Bản, nên được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn sử dụng nhiều.

Tủ lạnh Toshiba được thiết kế sang trọng hiện đại, mang lại cho không gian ngôi nhà thêm phần khang trang và hài hào hơn. 

Là thương hiệu hàng đầu, nên chất lượng sản phẩm rất tốt: Tủ lạnh Toshiba với công nghệ diệt khuẩn bằng đèn tia cực tím giúp chiếu sáng liên tục sau khi tủ lạnh hoạt động giúp thịt cá trữ trong ngăn thực phẩm luôn tươi ngon, an toàn cho sức khỏe. Tủ có khả năng tạo luồng khí lạnh vòng cung hoạt động cực kỳ hiệu quả, mọi ngóc ngách trong tủ đều được làm lạnh, nên bạn có thể thoải mái sắp xếp đồ trong tủ. 

Với nhiều mẫu mã đa dạng như: Tủ lạnh Toshia 2 cửa, tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên, tủ lạnh Toshiba 100l - 600l, tủ lạnh Toshiba Inverter...vì thế bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho gia đình một chiếc tủ lạnh Toshiba phù hợp. Hơn nữa với việc sử dụng các công nghệ hiện đại: Công nghệ Inverter, công nghệ khử mùi Hybrid Bio - Deodorizer, công nghệ kháng khuẩn, công nghệ làm lạnh Dual Cooling Zone...sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất với một chiếc tủ lạnh.

Mặc dù không có nhiều tính năng nổi bật như các thương hiệu tủ lạnh khác, nhưng tủ lạnh Toshiba vẫn đầy đủ những tính năng của một chiếc tủ lạnh hiện đại: 

  • Hệ thống điều khiển nhiệt độ độc lập cho từng ngăn riêng biệt. Một số tủ lạnh Toshiba cao cấp còn được trang bị bảng điều khiển cảm ứng đặt bên ngoài tủ
  • Ngăn rau quả được tối ưu độ ẩm và nhiệt độ
  • Ngăn đựng thịt riêng (tùy chọn này thường chỉ xuất hiện các tủ lạnh Toshiba có dung tích 400 lít trở lên)
  • Chế độ tiết kiệm năng lượng Eco
  • Tính năng làm lạnh nhanh
  • Khay làm đá xoay vẫn được trang bị đầy đủ trên hầu hết các model. Một số model dung tích trên 600 lít được trang bị tính năng làm đá tự động

Mua tủ lạnh Toshiba chất lượng giá rẻ

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Toshiba chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Toshiba phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Toshiba chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Toshiba giá rẻ.

Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216

Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!