z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy hút mùi Bosch

-14%
Máy Hút Mùi Bosch DWK87EM60B

Máy Hút Mùi Bosch DWK87EM60B

16.990.000 đ 14.740.000 đ
Máy Hút Mùi Bosch DWK87EM60B
Giá Bán: 14.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Máy Hút Mùi Bosch DWBM98G50B

Máy Hút Mùi Bosch DWBM98G50B

7.990.000 đ 7.290.000 đ
Máy Hút Mùi Bosch DWBM98G50B
Giá Bán: 7.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Máy hút mùi Bosch DWK67CM60B

Máy hút mùi Bosch DWK67CM60B

25.000.000 đ 21.290.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWK67CM60B
Giá Bán: 21.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Máy Hút Mùi Bosch DWB97DM50B

Máy Hút Mùi Bosch DWB97DM50B

20.000.000 đ 16.190.000 đ
Máy Hút Mùi Bosch DWB97DM50B
Giá Bán: 16.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B

Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B

25.000.000 đ 18.540.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B
Giá Bán: 18.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy hút mùi Bosch DWK97JM60

Máy hút mùi Bosch DWK97JM60

20.000.000 đ 18.590.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWK97JM60
Giá Bán: 18.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy hút mùi Bosch DWB97IM50

Máy hút mùi Bosch DWB97IM50

17.000.000 đ 15.090.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB97IM50
Giá Bán: 15.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Máy hút mùi Bosch DWB77CM50

Máy hút mùi Bosch DWB77CM50

15.000.000 đ 11.740.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB77CM50
Giá Bán: 11.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy hút mùi Bosch DWB77IM50

Máy hút mùi Bosch DWB77IM50

13.000.000 đ 11.340.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB77IM50
Giá Bán: 11.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Máy hút mùi Bosch DHL755BL

Máy hút mùi Bosch DHL755BL

10.000.000 đ 8.690.000 đ
Máy hút mùi Bosch DHL755BL
Giá Bán: 8.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Máy hút mùi Bosch DFT93AC50

Máy hút mùi Bosch DFT93AC50

6.800.000 đ 5.640.000 đ
Máy hút mùi Bosch DFT93AC50
Giá Bán: 5.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Máy hút mùi Bosch chính hãng giá rẻ nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại chính hãng

Máy hút mùi Bosch chính hãng giá rẻ nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại chính hãng