z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa 18000BTU

-17%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180 GOLD -2 chiều inverter 18000Btu

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180 GOLD -2 chiều inverter 18000Btu

14.200.000 đ 11.920.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180 GOLD -2 chiều inverter 18000Btu
Giá Bán: 11.920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hòa Sumikura APS/APO-180/GOLD - 1 Chiều Inverter 18000BTU

Điều hòa Sumikura APS/APO-180/GOLD - 1 Chiều Inverter 18000BTU

14.200.000 đ 11.440.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-180/GOLD - 1 Chiều Inverter 18000BTU
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Điều Hòa Casper GC18IS33 -1 chiều Inverter 18000BTU

Điều Hòa Casper GC18IS33 -1 chiều Inverter 18000BTU

13.990.000 đ 11.920.000 đ
Điều Hòa Casper GC18IS33 -1 chiều Inverter 18000BTU
Giá Bán: 11.920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 1 chiều 18000 BTU

Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 1 chiều 18000 BTU

17.500.000 đ 14.290.000 đ
Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 1 chiều 18000 BTU
Giá Bán: 14.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
Điều Hòa Casper MC18IS33 Inverter 2HP

Điều Hòa Casper MC18IS33 Inverter 2HP

13.740.000 đ 12.190.000 đ
Điều Hòa Casper MC18IS33 Inverter 2HP
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU

Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU

11.800.000 đ 8.760.000 đ
Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU
Giá Bán: 8.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Điều Hòa Sumikura APS/APOH180Morandi-2 Chiều 18000Btu

Điều Hòa Sumikura APS/APOH180Morandi-2 Chiều 18000Btu

11.500.000 đ 9.540.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APOH180Morandi-2 Chiều 18000Btu
Giá Bán: 9.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

25.190.000 đ 20.890.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Giá Bán: 20.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000 BTU B18END1

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000 BTU B18END1

19.500.000 đ 17.940.000 đ
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000 BTU B18END1
Giá Bán: 17.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH 2 chiều inverter 18.000 BTU

Điều hòa Panasonic XZ18ZKH 2 chiều inverter 18.000 BTU

32.000.000 đ 25.190.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH 2 chiều inverter 18.000 BTU
Giá Bán: 25.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-33%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YYP-W5-1 chiều inverter 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YYP-W5-1 chiều inverter 18000BTU

25.000.000 đ 16.790.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YYP-W5-1 chiều inverter 18000BTU
Giá Bán: 16.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Điều hoà Funiki HIH18TMU-2 chiều inverter-18000BTU

Điều hoà Funiki HIH18TMU-2 chiều inverter-18000BTU

12.900.000 đ 11.880.000 đ
Điều hoà Funiki HIH18TMU-2 chiều inverter-18000BTU
Giá Bán: 11.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-29%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXS-W5-1 chiều inverter 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXS-W5-1 chiều inverter 18000BTU

30.000.000 đ 21.590.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXS-W5-1 chiều inverter 18000BTU
Giá Bán: 21.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Điều hoà Funiki HSH18TMU-2 chiều 18000BTU

Điều hoà Funiki HSH18TMU-2 chiều 18000BTU

11.500.000 đ 9.580.000 đ
Điều hoà Funiki HSH18TMU-2 chiều 18000BTU
Giá Bán: 9.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5

22.000.000 đ 17.990.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5
Giá Bán: 17.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B -1 chiều inverter 18000 BTU

Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B -1 chiều inverter 18000 BTU

23.000.000 đ 18.040.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B -1 chiều inverter 18000 BTU
Giá Bán: 18.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Điều hoà Panasonic YZ18XKH-8 -2 Chiều Inverter 18000 BTU

Điều hoà Panasonic YZ18XKH-8 -2 Chiều Inverter 18000 BTU

24.800.000 đ 20.940.000 đ
Điều hoà Panasonic YZ18XKH-8 -2 Chiều Inverter 18000 BTU
Giá Bán: 20.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Điều hòa Daikin FTHF50VVMV- 2 chiều invereter 18000BTU

Điều hòa Daikin FTHF50VVMV- 2 chiều invereter 18000BTU

23.990.000 đ 19.790.000 đ
Điều hòa Daikin FTHF50VVMV- 2 chiều invereter 18000BTU
Giá Bán: 19.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Điều hòa Casper KC18FC32-1 chiều 18000BTU

Điều hòa Casper KC18FC32-1 chiều 18000BTU

10.340.000 đ 9.290.000 đ
Điều hòa Casper KC18FC32-1 chiều 18000BTU
Giá Bán: 9.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Điều hòa Casper LC18FS32 -1chiều 18000 BTU

Điều hòa Casper LC18FS32 -1chiều 18000 BTU

11.440.000 đ 9.290.000 đ
Điều hòa Casper LC18FS32 -1chiều 18000 BTU
Giá Bán: 9.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Điều hòa 18000BTU giá rẻ, trả góp 0%, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, lắp đặt miễn phí giao hàng tận nơi chỉ có tại siêu thị Mạnh Nguyễn.