z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa 12000BTU

--1%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

8.250.000 đ 8.340.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 8.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

6.990.000 đ 6.240.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 6.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter

10.150.000 đ 7.890.000 đ
Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 7.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

6.250.000 đ 5.590.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 5.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Điều hoà LG- B13END1-1.5HP- 2 chiều Inverter

Điều hoà LG- B13END1-1.5HP- 2 chiều Inverter

14.590.000 đ 10.940.000 đ
Điều hoà LG- B13END1-1.5HP- 2 chiều Inverter
Giá Bán: 10.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Điều hoà Funiki HIH12TMU-1.5HP-2 chiều inverter

Điều hoà Funiki HIH12TMU-1.5HP-2 chiều inverter

10.500.000 đ 8.690.000 đ
Điều hoà Funiki HIH12TMU-1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 8.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter

18.000.000 đ 14.590.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Điều hoà Funiki HIC12TMU-1.5HP-1 chiều inverter

Điều hoà Funiki HIC12TMU-1.5HP-1 chiều inverter

8.900.000 đ 6.340.000 đ
Điều hoà Funiki HIC12TMU-1.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 6.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Điều hòa Funiki HSC12TMU-1.5HP-1 chiều

Điều hòa Funiki HSC12TMU-1.5HP-1 chiều

6.200.000 đ 5.840.000 đ
Điều hòa Funiki HSC12TMU-1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 5.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-W5 -1.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-W5 -1.5HP-2 chiều inverter

15.000.000 đ 12.240.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-W5 -1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 12.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều hòa Casper TC12IS36 -1.5HP-1 chiều invereter

Điều hòa Casper TC12IS36 -1.5HP-1 chiều invereter

7.800.000 đ 6.040.000 đ
Điều hòa Casper TC12IS36 -1.5HP-1 chiều invereter
Giá Bán: 6.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000BTU FTKZ35VVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000BTU FTKZ35VVMV

22.000.000 đ 17.390.000 đ
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000BTU FTKZ35VVMV
Giá Bán: 17.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter

13.900.000 đ 11.190.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 11.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV-1.5HP-2 Chiều inverter

Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV-1.5HP-2 Chiều inverter

18.200.000 đ 14.090.000 đ
Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV-1.5HP-2 Chiều inverter
Giá Bán: 14.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5 -1.5HP-1 chiều

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5 -1.5HP-1 chiều

10.800.000 đ 8.990.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5 -1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 8.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điều hòa 12000BTU giá rẻ, trả góp 0%, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, lắp đặt miễn phí giao hàng tận nơi chỉ có tại siêu thị Mạnh Nguyễn.