z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa 12000BTU

-1%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

8.250.000 đ 8.240.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 8.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

6.990.000 đ 6.140.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 6.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter

10.150.000 đ 7.890.000 đ
Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 7.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-14%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

6.250.000 đ 5.390.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-27%
Điều hoà LG- B13END1-1.5HP- 2 chiều Inverter

Điều hoà LG- B13END1-1.5HP- 2 chiều Inverter

14.590.000 đ 10.790.000 đ
Điều hoà LG- B13END1-1.5HP- 2 chiều Inverter
Giá Bán: 10.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-32%
Điều hòa Electrolux Inverter 12000BTU ESV12CRS-B2

Điều hòa Electrolux Inverter 12000BTU ESV12CRS-B2

12.490.000 đ 8.540.000 đ
Điều hòa Electrolux Inverter 12000BTU ESV12CRS-B2
Giá Bán: 8.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Điều hoà Funiki HIH12TMU-1.5HP-2 chiều inverter

Điều hoà Funiki HIH12TMU-1.5HP-2 chiều inverter

10.500.000 đ 8.490.000 đ
Điều hoà Funiki HIH12TMU-1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 8.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter

18.000.000 đ 14.590.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-21%
Điều hoà Funiki HSH12TMU-1.5HP-2 chiều

Điều hoà Funiki HSH12TMU-1.5HP-2 chiều

7.800.000 đ 6.190.000 đ
Điều hoà Funiki HSH12TMU-1.5HP-2 chiều
Giá Bán: 6.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-31%
Điều hoà Funiki HIC12TMU-1.5HP-1 chiều inverter

Điều hoà Funiki HIC12TMU-1.5HP-1 chiều inverter

8.900.000 đ 6.190.000 đ
Điều hoà Funiki HIC12TMU-1.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 6.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-8%
Điều hòa Funiki HSC12TMU-1.5HP-1 chiều

Điều hòa Funiki HSC12TMU-1.5HP-1 chiều

6.200.000 đ 5.740.000 đ
Điều hòa Funiki HSC12TMU-1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 5.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 -1.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 -1.5HP-2 chiều inverter

15.000.000 đ 12.240.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 -1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 12.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-24%
Điều hòa Casper TC12IS36 -1.5HP-1 chiều invereter

Điều hòa Casper TC12IS36 -1.5HP-1 chiều invereter

7.800.000 đ 5.940.000 đ
Điều hòa Casper TC12IS36 -1.5HP-1 chiều invereter
Giá Bán: 5.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-8%
Điều hòa General 1 chiều Inverter 12000BTU ASGG12JLTB-V

Điều hòa General 1 chiều Inverter 12000BTU ASGG12JLTB-V

12.000.000 đ 11.090.000 đ
Điều hòa General 1 chiều Inverter 12000BTU ASGG12JLTB-V
Giá Bán: 11.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-12%
Điều hòa General 1 chiều Inverter 12000BTU ASGG12CPTA-V

Điều hòa General 1 chiều Inverter 12000BTU ASGG12CPTA-V

11.000.000 đ 9.690.000 đ
Điều hòa General 1 chiều Inverter 12000BTU ASGG12CPTA-V
Giá Bán: 9.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-24%
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000BTU FTKZ35VVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000BTU FTKZ35VVMV

22.000.000 đ 16.840.000 đ
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000BTU FTKZ35VVMV
Giá Bán: 16.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter

13.900.000 đ 11.190.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 11.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
Điều hòa LG 1 chiều 12000BTU Inverter V13APFUV

Điều hòa LG 1 chiều 12000BTU Inverter V13APFUV

15.800.000 đ 12.290.000 đ
Điều hòa LG 1 chiều 12000BTU Inverter V13APFUV
Giá Bán: 12.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV-1.5HP-2 Chiều inverter

Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV-1.5HP-2 Chiều inverter

18.200.000 đ 14.040.000 đ
Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV-1.5HP-2 Chiều inverter
Giá Bán: 14.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-17%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5 -1.5HP-1 chiều

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5 -1.5HP-1 chiều

10.800.000 đ 8.990.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5 -1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 8.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Điều hòa 12000BTU giá rẻ, trả góp 0%, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, lắp đặt miễn phí giao hàng tận nơi chỉ có tại siêu thị Mạnh Nguyễn.