z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa 24000BTU

-10%
Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter

15.200.000 đ 13.700.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 13.700.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Điều Hòa Funiki HIH24TMU-2.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Funiki HIH24TMU-2.5HP-2 Chiều Inverter

17.200.000 đ 14.210.000 đ
Điều Hòa Funiki HIH24TMU-2.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 14.210.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hoà Funiki HSC24TMU-2.5HP-1 chiều

Điều hoà Funiki HSC24TMU-2.5HP-1 chiều

13.950.000 đ 12.200.000 đ
Điều hoà Funiki HSC24TMU-2.5HP-1 chiều
Giá Bán: 12.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu

14.500.000 đ 12.650.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu
Giá Bán: 12.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều

15.800.000 đ 12.000.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều
Giá Bán: 12.000.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Điều Hòa Mitsubishi Inverter SRK71ZRS-W5-2.5HP- 2 Chiều

Điều Hòa Mitsubishi Inverter SRK71ZRS-W5-2.5HP- 2 Chiều

34.690.000 đ 32.390.000 đ
Điều Hòa Mitsubishi Inverter SRK71ZRS-W5-2.5HP- 2 Chiều
Giá Bán: 32.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Điều hòa Panasonic XZ24ZKH 2.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Panasonic XZ24ZKH 2.5HP-2 chiều inverter

48.000.000 đ 34.250.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ24ZKH 2.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 34.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Điều hoà Funiki HSH24TMU-2.5HP-2 chiều

Điều hoà Funiki HSH24TMU-2.5HP-2 chiều

13.800.000 đ 12.990.000 đ
Điều hoà Funiki HSH24TMU-2.5HP-2 chiều
Giá Bán: 12.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5-2.5HP-1 chiều inverter

28.000.000 đ 23.840.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 23.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Điều hoà Funiki HIC24TMU-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hoà Funiki HIC24TMU-2.5HP-1 chiều inverter

15.990.000 đ 13.590.000 đ
Điều hoà Funiki HIC24TMU-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 13.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều hòa Daikin FTHF71VVMV -2.5HP-2 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTHF71VVMV -2.5HP-2 chiều Inverter

36.850.000 đ 31.590.000 đ
Điều hòa Daikin FTHF71VVMV -2.5HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 31.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều hòa Casper HC24IA32-1 chiều inverter 24000BTU

Điều hòa Casper HC24IA32-1 chiều inverter 24000BTU

18.000.000 đ 13.900.000 đ
Điều hòa Casper HC24IA32-1 chiều inverter 24000BTU
Giá Bán: 13.900.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 24000BTU FTKZ71VVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 24000BTU FTKZ71VVMV

55.000.000 đ 39.100.000 đ
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 24000BTU FTKZ71VVMV
Giá Bán: 39.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều hòa Casper GH24IS33-2.5HP-2 chiều Inverter

Điều hòa Casper GH24IS33-2.5HP-2 chiều Inverter

18.900.000 đ 16.100.000 đ
Điều hòa Casper GH24IS33-2.5HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 16.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều hòa Mitsubishi heavy SRK/SRC24YW-W5-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi heavy SRK/SRC24YW-W5-2.5HP-1 chiều inverter

25.000.000 đ 22.380.000 đ
Điều hòa Mitsubishi heavy SRK/SRC24YW-W5-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 22.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5-2.5HP-1 chiều

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5-2.5HP-1 chiều

22.900.000 đ 18.480.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5-2.5HP-1 chiều
Giá Bán: 18.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25CSS-S5 -25.249BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25CSS-S5 -25.249BTU

24.900.000 đ 21.800.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25CSS-S5 -25.249BTU
Giá Bán: 21.800.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điều hòa 24000BTU giá rẻ, trả góp 0%, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, lắp đặt miễn phí giao hàng tận nơi chỉ có tại siêu thị Mạnh Nguyễn.