18 sản phẩm
Sắp xếp:
Android Tivi Sharp 42 Inch 2T-C42BG1X
6.000.000
5.490.000
Tiết kiệm đến 510.000đ Android Tivi Sharp 42 Inch 2T-C42BG1X -9%
Android Tivi Sharp 42 Inch 2T-C42BG1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Smart Tivi Sharp 4T-C70AL1X
28.000.000
25.990.000
Tiết kiệm đến 2.010.000đ Smart Tivi Sharp 4T-C70AL1X -8%
Smart Tivi Sharp 4T-C70AL1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Smart Tivi Sharp 4T-C60AL1X
20.000.000
17.790.000
Tiết kiệm đến 2.210.000đ Smart Tivi Sharp 4T-C60AL1X -12%
Smart Tivi Sharp 4T-C60AL1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp 4T-C70BK1X
30.000.000
26.290.000
Tiết kiệm đến 3.710.000đ Tivi Sharp 4T-C70BK1X -13%
Tivi Sharp 4T-C70BK1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp 4T-C60BK1X
20.000.000
17.990.000
Tiết kiệm đến 2.010.000đ Tivi Sharp 4T-C60BK1X -11%
Tivi Sharp 4T-C60BK1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp 4T-C50BK1X
10.000.000
9.190.000
Tiết kiệm đến 810.000đ Tivi Sharp 4T-C50BK1X -9%
Tivi Sharp 4T-C50BK1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp smart android tivi 80 inch 8T-C80AX1X
330.000.000
313.990.000
Tiết kiệm đến 16.010.000đ Tivi Sharp smart android tivi 80 inch 8T-C80AX1X -5%
Tivi Sharp smart android tivi 80 inch 8T-C80AX1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp Smart android tivi 70 inch 8T-C70AX1X
180.000.000
164.990.000
Tiết kiệm đến 15.010.000đ Tivi Sharp Smart android tivi 70 inch 8T-C70AX1X -9%
Tivi Sharp Smart android tivi 70 inch 8T-C70AX1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

 Tivi Sharp Smart 60 inch 8T-C60AX1X
200.000.000
114.990.000
Tiết kiệm đến 85.010.000đ Tivi Sharp Smart 60 inch 8T-C60AX1X -43%
Tivi Sharp Smart 60 inch 8T-C60AX1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp smart 40 inch 2T-C40AE1X
6.000.000
5.320.000
Tiết kiệm đến 680.000đ Tivi Sharp smart 40 inch 2T-C40AE1X -12%
Tivi Sharp smart 40 inch 2T-C40AE1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Smart Tivi Sharp 50 inch 2T-C50AE1X
8.294.000
7.540.000
Tiết kiệm đến 754.000đ Smart Tivi Sharp 50 inch 2T-C50AE1X -10%
Smart Tivi Sharp 50 inch 2T-C50AE1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Smart Tivi Sharp 45 inch 2T-C45AE1X
7.029.000
6.370.000
Tiết kiệm đến 659.000đ Smart Tivi Sharp 45 inch 2T-C45AE1X -10%
Smart Tivi Sharp 45 inch 2T-C45AE1X
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Smart Tivi Sharp HD LC-32SA4500X 32 inch
4.895.000
4.120.000
Tiết kiệm đến 775.000đ Smart Tivi Sharp HD LC-32SA4500X 32 inch -16%
Smart Tivi Sharp HD LC-32SA4500X 32 inch
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp 4K LC-50UA6800X 50 inch, Android Tivi
11.198.000
10.260.000
Tiết kiệm đến 938.000đ Tivi Sharp 4K LC-50UA6800X 50 inch, Android Tivi -9%
Tivi Sharp 4K LC-50UA6800X 50 inch, Android Tivi
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Smart Tivi Sharp 50 inch LC-50UA6500X, 4K HDR, AquoMotion 200Hz
8.899.000
8.680.000
Tiết kiệm đến 219.000đ Smart Tivi Sharp 50 inch LC-50UA6500X, 4K HDR, AquoMotion 200Hz -3%
Smart Tivi Sharp 50 inch LC-50UA6500X, 4K HDR, AquoMotion 200Hz
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Tivi Sharp thương hiệu uy tín

 

Ra đời năm 1912 tại Nhật Bản, trải qua lịch sử phát triển không ngừng, Sharp đã có cho mình vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện tử. Năm 1960, Sharp chính là thương hiệu tiên phong trong việc nghiên cứu và chế tạo tivi màu tại đất nước mặt trời mọc. Tivi Sharp nổi tiếng về công nghệ hiện đại, độ bền, sản phẩm của hãng mang sứ mệnh cải thiện cuộc sống, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, giá trị và thiết kế.

 

Công nghệ tiên tiến

 

Được lắp ráp tại Malaysia theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, Tivi Sharp sẽ làm hài lòng cả những người dùng khó tính nhất nhờ chất lượng vượt trội. Những chiếc Tivi Sharp sở hữu công nghệ tiên tiến, nổi bật như tấm nền thế hệ thứ 10, độ phân giải 4K, chỉ số chuyển động rõ nét, cho các cảnh hành động mượt mà, những thước phim sống động với hình ảnh chân thực, màu sắc rực rỡ.

 

Ngoài ra, Tivi Sharp với công nghệ âm thanh Audio EngineTM YAMAHA giúp tái tạo hoàn hảo âm thanh từ cuộc sống. Smart Tivi Sharp được tích hợp sẵn trình duyệt Web và Youtube  còn mang đến cho bạn một thế giới giải trí tiện ích vô cùng đa dạng. Sử dụng Tivi Sharp 4K thông minh để giải trí, lướt Web, đọc báo, xem video… nhanh chóng, dễ dàng. Việc chọn mua Tivi Sharp phù hợp với hầu hết các gia đình bởi giá bán các mẫu Tivi rất hợp lý, vừa túi tiền.

 

Mua Tivi Sharp chính hãng giá rẻ

 

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm Tv Sharp chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại… Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc Tivi Sharp ưng ý nhất nhé.

 

Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216

Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!