z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy rửa bát Bosch

-12%
MÁY RỬA BÁT BOSCH BÁN M SMI8YCS03E SERIE 8 SẤY ZEOLITH

MÁY RỬA BÁT BOSCH BÁN M SMI8YCS03E SERIE 8 SẤY ZEOLITH

33.490.000 đ 29.490.000 đ
MÁY RỬA BÁT BOSCH BÁN M SMI8YCS03E SERIE 8 SẤY ZEOLITH
Giá Bán: 29.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-10%
MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI6ZCS49E

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI6ZCS49E

25.990.000 đ 23.490.000 đ
MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI6ZCS49E
Giá Bán: 23.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-13%
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS8YCI03E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS8YCI03E

30.490.000 đ 26.780.000 đ
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS8YCI03E
Giá Bán: 26.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Máy Rửa Bát Bosch SMI6ZDS49E

Máy Rửa Bát Bosch SMI6ZDS49E

30.090.000 đ 25.890.000 đ
Máy Rửa Bát Bosch SMI6ZDS49E
Giá Bán: 25.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Máy Rửa Bát Bosch SMI6ECS93E

Máy Rửa Bát Bosch SMI6ECS93E

25.900.000 đ 20.190.000 đ
Máy Rửa Bát Bosch SMI6ECS93E
Giá Bán: 20.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI42E

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI42E

25.890.000 đ 22.790.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI42E
Giá Bán: 22.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Máy rửa bát Bosch SMS4EMW00E

Máy rửa bát Bosch SMS4EMW00E

18.000.000 đ 14.540.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS4EMW00E
Giá Bán: 14.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E

Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E

37.090.000 đ 30.490.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMV6ZCX42E
Giá Bán: 30.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-39%
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

17.990.000 đ 11.040.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA
Giá Bán: 11.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI49E

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI49E

27.590.000 đ 23.490.000 đ
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI49E
Giá Bán: 23.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-47%
Máy rửa bát Bosch SMI4ECS14E

Máy rửa bát Bosch SMI4ECS14E

29.890.000 đ 16.130.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMI4ECS14E
Giá Bán: 16.130.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-36%
Máy Rửa Bát Bosch SMI4HVS33E

Máy Rửa Bát Bosch SMI4HVS33E

20.190.000 đ 13.040.000 đ
Máy Rửa Bát Bosch SMI4HVS33E
Giá Bán: 13.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-45%
 MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8YCX03E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8YCX03E

49.990.000 đ 27.840.000 đ
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8YCX03E
Giá Bán: 27.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-29%
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E

41.700.000 đ 29.790.000 đ
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E
Giá Bán: 29.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN25ZI49CE

MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN25ZI49CE

31.590.000 đ 26.660.000 đ
MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN25ZI49CE
Giá Bán: 26.660.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Máy Rửa Bát BOSCH SMS6ZCI08E

Máy Rửa Bát BOSCH SMS6ZCI08E

25.990.000 đ 20.190.000 đ
Máy Rửa Bát BOSCH SMS6ZCI08E
Giá Bán: 20.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-34%
Máy rửa bát Bosch SMS6ECI07E

Máy rửa bát Bosch SMS6ECI07E

27.890.000 đ 18.540.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS6ECI07E
Giá Bán: 18.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-21%
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS4ECI14E

Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS4ECI14E

22.990.000 đ 18.190.000 đ
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS4ECI14E
Giá Bán: 18.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-34%
Máy rửa bát Bosch SMS4HCI48E

Máy rửa bát Bosch SMS4HCI48E

25.390.000 đ 16.840.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS4HCI48E
Giá Bán: 16.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-24%
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS2IVI61E

Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS2IVI61E

17.990.000 đ 13.740.000 đ
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS2IVI61E
Giá Bán: 13.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Máy rửa bát Bosch giá rẻ nhất hiện nay được bán tại Siêu thị Mạnh Nguyễn. Bảo hành toàn quốc, miễn phí lắp đặt, vận chuyển tại Hà Nội. GỌI NGAY cho chúng tôi để nhận những ưu đãi và khuyến mãi cực hấp dẫn