23 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ mát Sanaky 218 lít VH - 218K
8.000.000
6.490.000
Tiết kiệm đến 1.510.000đ Tủ mát Sanaky 218 lít VH - 218K -19%
Tủ mát Inverter Sanaky 300 lít VH-308W3
8.900.000
8.440.000
Tiết kiệm đến 460.000đ Tủ mát Inverter Sanaky 300 lít VH-308W3 -6%
Tủ mát Alaska SL-16C3 (1600L)
36.850.000
35.640.000
Tiết kiệm đến 1.210.000đ Tủ mát Alaska SL-16C3 (1600L) -4%
Tủ mát Sanaky 2 cánh dọc 340 lít VH-408W
9.950.000
8.780.000
Tiết kiệm đến 1.170.000đ Tủ mát Sanaky 2 cánh dọc 340 lít VH-408W -12%
Tủ mát 2 cánh Nofrost dàn lạnh đông Sanaky VH-359W
10.350.000
9.190.000
Tiết kiệm đến 1.160.000đ Tủ mát 2 cánh Nofrost dàn lạnh đông Sanaky VH-359W -12%
Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG359AT
11.500.000
8.390.000
Tiết kiệm đến 3.110.000đ Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG359AT -28%
Tủ mát kính lùa Sanaky VH 1209HP2
26.730.000
23.490.000
Tiết kiệm đến 3.240.000đ Tủ mát kính lùa Sanaky VH 1209HP2 -13%
Tủ mát Sanaky 218 lít VH - 218W
7.300.000
6.840.000
Tiết kiệm đến 460.000đ Tủ mát Sanaky 218 lít VH - 218W -7%
Tủ mát Sanaky 300 lít VH - 308W
7.990.000
7.780.000
Tiết kiệm đến 210.000đ Tủ mát Sanaky 300 lít VH - 308W -3%
Tủ mát Sanaky VH-408K 400 lít
9.290.000
8.690.000
Tiết kiệm đến 600.000đ Tủ mát Sanaky VH-408K 400 lít -7%
Tủ mát Sanaky VH - 358W 350 lít
8.690.000
8.290.000
Tiết kiệm đến 400.000đ Tủ mát Sanaky VH - 358W 350 lít -5%
Tủ mát Sanaky VH-800HP 800 lít
20.190.000
18.790.000
Tiết kiệm đến 1.400.000đ Tủ mát Sanaky VH-800HP 800 lít -7%
Tủ mát Sanaky dàn nhôm 2 cánh VH-258W 250 lít
8.140.000
7.150.000
Tiết kiệm đến 990.000đ Tủ mát Sanaky dàn nhôm 2 cánh VH-258W 250 lít -13%
Tủ mát Sanaky VH-308K 300 lít dàn nhôm 1 cánh
8.340.000
7.740.000
Tiết kiệm đến 600.000đ Tủ mát Sanaky VH-308K 300 lít dàn nhôm 1 cánh -8%