4 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ mát Kangaroo KG298AT 298 lít
8.290.000
7.880.000
Tiết kiệm đến 410.000đ Tủ mát Kangaroo KG298AT 298 lít -5%
Tủ mát Kangaroo KG-258AT 258 lít
8.390.000
8.180.000
Tiết kiệm đến 210.000đ Tủ mát Kangaroo KG-258AT 258 lít -3%
Tủ mát Kangaroo KG-210AT 210 lít
7.590.000
6.420.000
Tiết kiệm đến 1.170.000đ Tủ mát Kangaroo KG-210AT 210 lít -16%
Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG190AT
6.790.000
5.790.000
Tiết kiệm đến 1.000.000đ Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG190AT -15%
Lọc kết quả
Thương hiệu