18 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ mát Alaska LC-733H 450 lít
11.800.000
10.650.000
Tiết kiệm đến 1.150.000đ Tủ mát Alaska LC-733H 450 lít -10%
Tủ mát Alaska SL-7C
19.490.000
15.990.000
Tiết kiệm đến 3.500.000đ Tủ mát Alaska SL-7C -18%
Tủ mát Alaska LC-933C (550 lít)
13.890.000
12.490.000
Tiết kiệm đến 1.400.000đ Tủ mát Alaska LC-933C (550 lít) -11%
Tủ mát Alaska SL14C3 - 1400 lít
31.000.000
25.640.000
Tiết kiệm đến 5.360.000đ Tủ mát Alaska SL14C3 - 1400 lít -18%
Tủ mát nằm ngang Alaska LC-450B
9.990.000
9.380.000
Tiết kiệm đến 610.000đ Tủ mát nằm ngang Alaska LC-450B -7%
Tủ mát Alaska SL12C
25.990.000
21.740.000
Tiết kiệm đến 4.250.000đ Tủ mát Alaska SL12C -17%
Tủ mát Alaska SL-8C 800 lít 2 cửa
20.990.000
18.590.000
Tiết kiệm đến 2.400.000đ Tủ mát Alaska SL-8C 800 lít 2 cửa -12%
Tủ mát 2 cửa Alaska LC-743DB 450 lít
10.290.000
9.980.000
Tiết kiệm đến 310.000đ Tủ mát 2 cửa Alaska LC-743DB 450 lít -4%
Tủ mát Alaska LC-643DB
9.590.000
9.090.000
Tiết kiệm đến 500.000đ Tủ mát Alaska LC-643DB -6%
Tủ mát Alaska LC-533DB 350 lít
8.990.000
8.320.000
Tiết kiệm đến 670.000đ Tủ mát Alaska LC-533DB 350 lít -8%
Tủ mát Alaska LC-433DB 300 lít
8.290.000
7.640.000
Tiết kiệm đến 650.000đ Tủ mát Alaska LC-433DB 300 lít -8%
Tủ mát Alaska 500 lít LC-833C
12.490.000
12.280.000
Tiết kiệm đến 210.000đ Tủ mát Alaska 500 lít LC-833C -2%
Tủ mát Alaska LC-633H
9.990.000
9.190.000
Tiết kiệm đến 800.000đ Tủ mát Alaska LC-633H -9%
Tủ mát Alaska 300 lít LC-433H
8.690.000
8.320.000
Tiết kiệm đến 370.000đ Tủ mát Alaska 300 lít LC-433H -5%