z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Hitachi 2 cửa

-23%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GMG)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GMG)

19.000.000 đ 14.790.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GMG)
Giá Bán: 14.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)

19.000.000 đ 14.790.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)
Giá Bán: 14.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-29%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVX510PGV9(MIR)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVX510PGV9(MIR)

20.000.000 đ 14.380.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVX510PGV9(MIR)
Giá Bán: 14.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-36%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 595L R-S800PGV0 (GBK)

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 595L R-S800PGV0 (GBK)

45.990.000 đ 29.890.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 595L R-S800PGV0 (GBK)
Giá Bán: 29.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 573L R-SX800GPGV0

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 573L R-SX800GPGV0

53.900.000 đ 39.990.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 573L R-SX800GPGV0
Giá Bán: 39.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Tủ lạnh Hitachi 366 Lít 2 cửa Inverter R-FVX480PGV9 MIR

Tủ lạnh Hitachi 366 Lít 2 cửa Inverter R-FVX480PGV9 MIR

18.000.000 đ 13.240.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 366 Lít 2 cửa Inverter R-FVX480PGV9 MIR
Giá Bán: 13.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ lạnh Hitachi 349 Lít 2 cửa Inverter R-FVY480PGV0(GBK)

Tủ lạnh Hitachi 349 Lít 2 cửa Inverter R-FVY480PGV0(GBK)

16.500.000 đ 13.880.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 349 Lít 2 cửa Inverter R-FVY480PGV0(GBK)
Giá Bán: 13.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Tủ lạnh Hitachi 339 Lít 2 cánh Inverter R-FVX450PGV9

Tủ lạnh Hitachi 339 Lít 2 cánh Inverter R-FVX450PGV9

12.800.000 đ 11.680.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 339 Lít 2 cánh Inverter R-FVX450PGV9
Giá Bán: 11.680.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-2%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít FVX480PGV9 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít FVX480PGV9 GBK

13.800.000 đ 13.640.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít FVX480PGV9 GBK
Giá Bán: 13.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Tủ lạnh Hitachi  R-FVX510PGV9_GBK Inverter 406 lít

Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9_GBK Inverter 406 lít

17.000.000 đ 13.140.000 đ
Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9_GBK Inverter 406 lít
Giá Bán: 13.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-7%
Tủ lạnh Hitachi 230 lít RH230PGV7 BSL

Tủ lạnh Hitachi 230 lít RH230PGV7 BSL

8.000.000 đ 7.490.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 230 lít RH230PGV7 BSL
Giá Bán: 7.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ lạnh Hitachi 230 lít RH230PGV7 BBK

Tủ lạnh Hitachi 230 lít RH230PGV7 BBK

8.000.000 đ 6.780.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 230 lít RH230PGV7 BBK
Giá Bán: 6.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-10%
Tủ lạnh Hitachi inverter 450 lít R-FG560PGV8X

Tủ lạnh Hitachi inverter 450 lít R-FG560PGV8X

18.000.000 đ 16.290.000 đ
Tủ lạnh Hitachi inverter 450 lít R-FG560PGV8X
Giá Bán: 16.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Tủ lạnh Hitachi 2 cửa chính hãng giá rẻ nhất Hà Nội với những ưu đãi hấp dẫn có một không hai. Miễn phí lắp đặt.