z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh 3 cửa

-18%
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X

Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X

85.000.000 đ 69.990.000 đ
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X
Giá Bán: 69.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR

26.000.000 đ 21.090.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR
Giá Bán: 21.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK

26.000.000 đ 21.090.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK
Giá Bán: 21.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-36%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX46ER-BRW 365 lít 3 cửa Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX46ER-BRW 365 lít 3 cửa Inverter

22.000.000 đ 14.290.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX46ER-BRW 365 lít 3 cửa Inverter
Giá Bán: 14.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-30%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BST 330 lít 3 cửa Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BST 330 lít 3 cửa Inverter

19.000.000 đ 13.390.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BST 330 lít 3 cửa Inverter
Giá Bán: 13.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-30%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BRW

Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BRW

19.000.000 đ 13.390.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BRW
Giá Bán: 13.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-36%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 590L R-M800PGV0 GBK

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 590L R-M800PGV0 GBK

46.900.000 đ 30.290.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 590L R-M800PGV0 GBK
Giá Bán: 30.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569L R-MX800GVGV0 GBK

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569L R-MX800GVGV0 GBK

61.500.000 đ 49.380.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569L R-MX800GVGV0 GBK
Giá Bán: 49.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0

73.000.000 đ 57.380.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0
Giá Bán: 57.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 3 cửa 337 Lít EME3700H-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 3 cửa 337 Lít EME3700H-A

11.890.000 đ 9.190.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 3 cửa 337 Lít EME3700H-A
Giá Bán: 9.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-21%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 3 cửa 337 Lít EME3700H-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 3 cửa 337 Lít EME3700H-H

11.990.000 đ 9.490.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 3 cửa 337 Lít EME3700H-H
Giá Bán: 9.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Tủ lạnh Mitsubishi 272 lít inverter MR-CX35EM-BRWV

Tủ lạnh Mitsubishi 272 lít inverter MR-CX35EM-BRWV

15.000.000 đ 11.290.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi 272 lít inverter MR-CX35EM-BRWV
Giá Bán: 11.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Tủ lạnh Mitsubishi inverter 358 lít MR-CGX46EN-GBR-V

Tủ lạnh Mitsubishi inverter 358 lít MR-CGX46EN-GBR-V

20.000.000 đ 16.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi inverter 358 lít MR-CGX46EN-GBR-V
Giá Bán: 16.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 lít MR-CGX46EN-GBK-V

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 lít MR-CGX46EN-GBK-V

20.000.000 đ 16.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 lít MR-CGX46EN-GBK-V
Giá Bán: 16.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN-GBR-V

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN-GBR-V

18.000.000 đ 15.290.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN-GBR-V
Giá Bán: 15.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN-GBK-V

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN-GBK-V

18.000.000 đ 15.290.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN-GBK-V
Giá Bán: 15.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-28%
Tủ lạnh Beko 290 lít inverter RTNT290E50VZX

Tủ lạnh Beko 290 lít inverter RTNT290E50VZX

13.000.000 đ 9.390.000 đ
Tủ lạnh Beko 290 lít inverter RTNT290E50VZX
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Đa dạng các mẫu tủ lạnh 3 cửa chính hãng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng với mức giá rẻ nhất Hà Nội cùng nhiều chương trình khuyến mại có một không hai.