19 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ đông Alaska BD-150 150 lít
4.600.000
4.190.000
Tiết kiệm đến 410.000đ Tủ đông Alaska BD-150 150 lít -9%
Tủ đông Alaska HB-1100C
16.090.000
15.680.000
Tiết kiệm đến 410.000đ Tủ đông Alaska HB-1100C -3%
Tủ đông Alaska 600L SD-6W/Y kính lùa phẳng
21.500.000
18.260.000
Tiết kiệm đến 3.240.000đ Tủ đông Alaska 600L SD-6W/Y kính lùa phẳng -16%
Tủ đông kính đứng Alaska IFC 100G2
61.800.000
46.890.000
Tiết kiệm đến 14.910.000đ Tủ đông kính đứng Alaska IFC 100G2 -25%
Tủ đông đứng Alaska 400 lít IFC-45G
37.350.000
28.990.000
Tiết kiệm đến 8.360.000đ Tủ đông đứng Alaska 400 lít IFC-45G -23%
Tủ đông đứng Alaska IF-25 250 lít
9.680.000
8.590.000
Tiết kiệm đến 1.090.000đ Tủ đông đứng Alaska IF-25 250 lít -12%
Tủ đông Alaska kính cong SD-601B 600 lít
16.450.000
13.460.000
Tiết kiệm đến 2.990.000đ Tủ đông Alaska kính cong SD-601B 600 lít -19%
Tủ đông Alaska 2 ngăn 950 lít HB-950
18.190.000
15.320.000
Tiết kiệm đến 2.870.000đ Tủ đông Alaska 2 ngăn 950 lít HB-950 -16%
Tủ đông Alaska 2 ngăn 500 lít HB-500N
9.300.000
7.810.000
Tiết kiệm đến 1.490.000đ Tủ đông Alaska 2 ngăn 500 lít HB-500N -17%
Tủ đông Alaska BD-300 (300 lít)
6.150.000
5.240.000
Tiết kiệm đến 910.000đ Tủ đông Alaska BD-300 (300 lít) -15%
Tủ đông Alaska BCD-5567N (550 lít, hai ngăn đông mát)
9.940.000
8.390.000
Tiết kiệm đến 1.550.000đ Tủ đông Alaska BCD-5567N (550 lít, hai ngăn đông mát) -16%
Tủ đông Alaska 2 ngăn 450 lít BCD-4567N
8.660.000
6.690.000
Tiết kiệm đến 1.970.000đ Tủ đông Alaska 2 ngăn 450 lít BCD-4567N -23%
Tủ đông 700 lít kính phẳng SDC-700Y
38.880.000
31.490.000
Tiết kiệm đến 7.390.000đ Tủ đông 700 lít kính phẳng SDC-700Y -20%
Tủ đông kính phẳng SDC-950Y (950 lít)
42.735.000
36.830.000
Tiết kiệm đến 5.905.000đ Tủ đông kính phẳng SDC-950Y (950 lít) -14%
Tủ kem kính cong Alaska SD-500Y
10.300.000
9.450.000
Tiết kiệm đến 850.000đ Tủ kem kính cong Alaska SD-500Y -9%
Tủ đông Alaska IF-21 210 lít
8.800.000
6.740.000
Tiết kiệm đến 2.060.000đ Tủ đông Alaska IF-21 210 lít -24%