z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tivi LG 4K

-29%
Smart Tivi OLED Evo Posé LG 4K 55 inch 55LX1QPSA

Smart Tivi OLED Evo Posé LG 4K 55 inch 55LX1QPSA

45.990.000 đ 32.690.000 đ
Smart Tivi OLED Evo Posé LG 4K 55 inch 55LX1QPSA
Giá Bán: 32.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-10%
Smart Tivi LG OLED evo 65C4PSA 4K 65 inch

Smart Tivi LG OLED evo 65C4PSA 4K 65 inch

45.990.000 đ 41.490.000 đ
Smart Tivi LG OLED evo 65C4PSA 4K 65 inch
Giá Bán: 41.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-15%
Smart Tivi LG OLED 55B4PSA 4K 55 inch

Smart Tivi LG OLED 55B4PSA 4K 55 inch

30.990.000 đ 26.640.000 đ
Smart Tivi LG OLED 55B4PSA 4K 55 inch
Giá Bán: 26.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi QNED LG 75QNED91TSA 4K 75 inch

Smart Tivi QNED LG 75QNED91TSA 4K 75 inch

75.990.000 đ 63.990.000 đ
Smart Tivi QNED LG 75QNED91TSA 4K 75 inch
Giá Bán: 63.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-26%
Smart Tivi QNED LG 86QNED86TSA 4K 86 inch

Smart Tivi QNED LG 86QNED86TSA 4K 86 inch

71.900.000 đ 53.890.000 đ
Smart Tivi QNED LG 86QNED86TSA 4K 86 inch
Giá Bán: 53.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-21%
Smart Tivi QNED LG 75QNED86TSA 4K 75 inch

Smart Tivi QNED LG 75QNED86TSA 4K 75 inch

44.590.000 đ 35.490.000 đ
Smart Tivi QNED LG 75QNED86TSA 4K 75 inch
Giá Bán: 35.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-19%
Tivi QNED LG 86QNED80TSA 4K 86 inch

Tivi QNED LG 86QNED80TSA 4K 86 inch

59.900.010 đ 48.640.000 đ
Tivi QNED LG 86QNED80TSA 4K 86 inch
Giá Bán: 48.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-58%
Smart Tivi NanoCell LG 65NANO76SQA 4K 65 inch

Smart Tivi NanoCell LG 65NANO76SQA 4K 65 inch

29.900.000 đ 12.640.000 đ
Smart Tivi NanoCell LG 65NANO76SQA 4K 65 inch
Giá Bán: 12.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-50%
Smart Tivi LG QNED 65 Inch 4K 65QNED91SQA

Smart Tivi LG QNED 65 Inch 4K 65QNED91SQA

35.990.000 đ 18.340.000 đ
Smart Tivi LG QNED 65 Inch 4K 65QNED91SQA
Giá Bán: 18.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-53%
Smart Tivi LED LG 4K 65 inch 65UQ8000PSC

Smart Tivi LED LG 4K 65 inch 65UQ8000PSC

24.900.000 đ 11.790.000 đ
Smart Tivi LED LG 4K 65 inch 65UQ8000PSC
Giá Bán: 11.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-52%
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ8000PSC

Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ8000PSC

16.900.000 đ 8.190.000 đ
Smart Tivi LED LG 4K 50 inch 50UQ8000PSC
Giá Bán: 8.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-62%
Tivi OLED LG 83C2PSA 4K 83 inch

Tivi OLED LG 83C2PSA 4K 83 inch

149.000.000 đ 57.990.000 đ
Tivi OLED LG 83C2PSA 4K 83 inch
Giá Bán: 57.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-26%
Tivi OLED LG 4K 77 inch 77A2PSA

Tivi OLED LG 4K 77 inch 77A2PSA

39.990.000 đ 29.990.000 đ
Tivi OLED LG 4K 77 inch 77A2PSA
Giá Bán: 29.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-64%
Smart Tivi LG OLED 4K 55 inch 55A2PSA

Smart Tivi LG OLED 4K 55 inch 55A2PSA

42.900.000 đ 15.790.000 đ
Smart Tivi LG OLED 4K 55 inch 55A2PSA
Giá Bán: 15.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-49%
Smart Tivi OLED LG 55G2PSA 4K 55 inch

Smart Tivi OLED LG 55G2PSA 4K 55 inch

45.000.000 đ 23.090.000 đ
Smart Tivi OLED LG 55G2PSA 4K 55 inch
Giá Bán: 23.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-57%
Smart Tivi LG 55UQ7550PSF 4K 55 inch

Smart Tivi LG 55UQ7550PSF 4K 55 inch

19.900.000 đ 8.690.000 đ
Smart Tivi LG 55UQ7550PSF 4K 55 inch
Giá Bán: 8.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-41%
Smart Tivi LG NanoCell 4K 75 inch 75NANO76SQA

Smart Tivi LG NanoCell 4K 75 inch 75NANO76SQA

29.990.000 đ 17.790.000 đ
Smart Tivi LG NanoCell 4K 75 inch 75NANO76SQA
Giá Bán: 17.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-42%
Smart Tivi LG 86NANO76SQA 4K 86 inch

Smart Tivi LG 86NANO76SQA 4K 86 inch

45.890.000 đ 26.790.000 đ
Smart Tivi LG 86NANO76SQA 4K 86 inch
Giá Bán: 26.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-53%
Smart Tivi LG NanoCell 55 inch 4K 55NANO76SQA

Smart Tivi LG NanoCell 55 inch 4K 55NANO76SQA

22.900.000 đ 10.990.000 đ
Smart Tivi LG NanoCell 55 inch 4K 55NANO76SQA
Giá Bán: 10.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Smart Tivi OLED LG 4K 97 inch 97G4PSA

Smart Tivi OLED LG 4K 97 inch 97G4PSA

Giá liên hệ
Smart Tivi OLED LG 4K 97 inch 97G4PSA
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Mua ngay Tivi LG 4K Ultra HD chính hãng, trả góp 0%, giá chỉ từ 7.400.000đ cùng hàng loạt ưu đãi khác tại Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn!

Tivi LG 4K Ultra HD có độ phân giải 4K, hiển thị được hơn 8,3 triệu điểm ảnh, nét gấp 4 lần so với tivi HD thường, mang đến chất lượng hình ảnh hiển thị xuất sắc, chân thực, rõ ràng, sắc nét và có chiều sâu hơn, đặc biệt khi sử dụng trên màn hình lớn. Bên cạnh đó, Tivi 4K LG còn mang lại cảm giác thoải mái cho đôi mắt bởi sự mượt mà trong hình ảnh hiển thị và chuyển động như ngoài đời thực.

Cùng Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn tìm hiểu chi tiết về các sản phẩm Smart Tivi LG 4K nhé!

1. 07 điểm nổi bật của Tivi LG 4K

1.1. Hình ảnh sắc nét gấp 4 lần Full HD

Tivi LG 4K sở hữu độ phân giải màn hình 4K mang đến 2.160 điểm ảnh dọc & 3.840 điểm ảnh ngang, tương ứng với 8,3 triệu điểm ảnh, lớn hơn gấp 4 lần màn hình Full HD thông thường có điểm ảnh chỉ 1.080 dọc và 1.920 ngang. 

Nhờ đó, độ sắc nét của Tivi 4K LG được tăng cường, hình ảnh đầu ra có độ chân thật hoàn mỹ hơn, độ chính xác cao, hình ảnh có độ sâu hơn. Bạn sẽ không phải nheo mắt quan sát vật thể hay đối tượng để hiểu chi tiết các phân cảnh được trình chiếu.

 Tivi LG 4K sở hữu màn hình sắc nét gấp 4 lần tivi LG HD

Tivi LG 4K sở hữu màn hình sắc nét gấp 4 lần tivi LG HD thông thường!

1.2. Hỗ trợ tính năng 3D cho trải nghiệm xem chân thật hơn

Tivi 4K của LG sẽ mang đến trải nghiệm chân thật hơn cho người xem khi so sánh với tivi Full HD thông thường khi chúng cùng được hỗ trợ xem 3D thụ động. 

Nếu ở độ phân giải Full HD, cả 2 mắt của người xem tối đa cũng chỉ đọc được 1920 x 1080 pixel - độ phân giải tối đa của tivi Full HD. Trong khi đó, nếu là tivi 4K hỗ trợ xem 3D, vậy người xem có thể trải nghiệm 3.840 x 1.080 pixel trên mỗi mắt. Hình ảnh sẽ có chiều sâu hơn, màu sắc tuyệt vời hơn, từ đó trải nghiệm xem 3D trên tivi 4K sẽ đã mắt hơn bao giờ hết khi các điểm ảnh được xử lý hoàn hảo, hoàn toàn mịn và mượt. 

Tivi LG 4K hỗ trợ tính năng 3D cho trải nghiệm xem chân thật hơn

Tivi LG 4K hỗ trợ tính năng xem 3D mang đến trải nghiệm mãn nhãn, chân thực, hoàn hảo!

1.3. Trải nghiệm xem tuyệt đỉnh ở mọi góc độ với màn hình lớn

LG sử dụng tấm nền IPS độc quyền cho tivi 4K của hãng, được đánh giá với chất lượng tốt nhất thế giới. Tấm nền IPS mang đến những lợi ích to lớn như:

 • Giúp cho hình ảnh hiển thị sắc nét hơn, màu sắc trung thực và tự nhiên hơn.

 • Tạo cho người xem có trải nghiệm góc nhìn rộng lên đến 178 độ, mang đến trải nghiệm mãn nhãn bất cứ vị trí bạn lựa chọn thưởng thức.

 • Giúp cho màn hình khi sử dụng có độ bền cao hơn, tránh va đập tốt hơn so với màn hình của Samsung và Sony - các hãng sử dụng tấm nền VA là chủ yếu khi sản xuất tivi 4K.

LG sử dụng tấm nền IPS độc quyền cho tivi 4K

Tivi 4K LG sở hữu góc nhìn rộng hơn, mang đến trải nghiệm đồng nhất bất cứ vị trí nào bạn lựa chọn để thưởng thức!

1.4. Sở hữu công nghệ màn hình tiên tiến

Dòng Tivi LG 4K sở hữu những công nghệ màn hình tiên tiến về màu sắc, mang đến hình ảnh chất lượng cao, nâng cao trải nghiệm xem cho người xem, như: 

 • NanoCell: lọc sóng dư thừa, nâng cao độ tinh khiết của hình ảnh

 • QNED: kiểm soát, tối ưu các vùng chiếu sáng

 • OLED tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng hình ảnh đầu ra 

Tivi LG 4K sở hữu những công nghệ màn hình tiên tiến

Công nghệ màn hình tiên tiến của Tivi LG 4K mang đến khung hình đầu ra đạt độ tinh khiết cao, chất lượng hiển thị vượt trội

1.5. Âm thanh 3 chiều bao trùm khắp không gian

Những công nghệ âm thanh nổi bật, nổi danh của Tivi 4K LG mang đến những âm thanh chân thực, tự nhiên và vô cùng sống động phải kể đến như:

 • Dolby Atmos:tạo âm thanh vòm lan tỏa xung quanh người sử dụng, bao trùm trong không gian ba chiều, mang đến trải nghiệm như bạn đang ngồi trong một nhà hát giao hưởng.

 • AI Sound: Tùy vào nội dung, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tùy chỉnh, tối ưu từng tần số, sóng âm để người xem được thưởng thức những âm thanh, giọng nói có chất lượng tốt nhất, chân thực, tự nhiên nhất. Chẳng hạn, khi bạn xem các bộ phim hành động, âm thanh sẽ trở nên dồn dập hơn, khi bạn xem bản tin, giọng của phát thanh viên sẽ trở nên rõ ràng, trong hơn, âm nền trở nên nhỏ xuống.

 • Chế độ lọc thoại Clear Voice: Có tác dụng loại bỏ các tạp âm xung quanh, đảm bảo rằng bạn nghe được từng giọng nói trong hội thoại hay thuyết minh một cách rõ ràng và nắm bắt được nhịp phim một cách trọn vẹn nhất!

Tivi LG 4K mang đến những âm thanh chân thực, tự nhiên

Âm thanh vòm bao trùm không gian, tự động điều chỉnh theo từng nội dung giải trí, mang đến trải nghiệm đã tai, đánh thức mọi giác quan!

1.6. Trải nghiệm điện ảnh đắm chìm cho các “tín đồ mê phim”

Trong các sản phẩm Tivi 4K của mình, LG tích hợp hàng loạt các công nghệ cao cấp nhằm tối ưu hóa chất lượng theo từng khung hình hiển thị: 

 • Dolby Vision: điều chỉnh độ sáng, tối ưu hóa chất lượng nội dung phát của tivi theo môi trường thực tế, giúp bảo vệ đôi mắt của bạn và các thành viên trong gia đình.

 • FilmMaker Mode: các thông số kỹ thuật được tự động điều chỉnh trả về đúng các con số của bản gốc phim, đúng với ý đồ của đạo diễn.

 • HDR10: Độ sáng, độ tương phản được điều chỉnh hoàn hảo nhằm thể hiện các yếu tố khác nhau trong một hình ảnh.

Tivi LG 4K tích hợp hàng loạt các công nghệ cao cấp nhằm tối ưu hóa chất lượng theo từng khung hình

Từng khung hình được điều chỉnh, tối ưu hóa nhằm mang đến chất lượng hiển thị tốt nhất cho từng nội dung giải trí!

1.7. Nâng cấp nhiều công nghệ dành riêng cho các game thủ

Tivi 4K LGsở hữu màn hình lớn, độ phân giải cao, tốc độ làm mới cao, cảnh chuyển động mượt mà, không có hiện tượng giật lag. Với sự phát triển của chuẩn HDMI 2.0 cộng với card đồ họa mạnh hỗ trợ 4K, cùng tốc độ phản hồi nhanh của tấm nền IPS, tivi LG 4K giúp những game thủ thỏa sức trải nghiệm, khám phá, chinh phục bất cứ trò chơi nào.

Tivi LG 4K giúp những game thủ thỏa sức trải nghiệm, khám phá, chinh phục bất cứ trò chơi nào

Chinh phục bất kỳ trò chơi nào với card màn hình mạnh mẽ, hiển thị chi tiết xuất sắc cùng bộ xử lý cao cấp với độ trễ thấp!

2. So sánh Tivi LG 4K và Tivi LG Full HD

 

Tivi LG 4K

Tivi LG Full HD

Độ phân giải

2160 điểm ảnh dọc & 3840 điểm ảnh ngang, tổng thể 

1080 điểm ảnh dọc & 1920 số điểm ảnh ngang

Điểm ảnh 

8,3 triệu điểm ảnh.

2 triệu điểm ảnh.

Chất lượng hình ảnh

Chi tiết hơn, sắc nét hơn, hiển thị tốt kể cả trên màn hình lớn hơn 50 inch.

Kém sắc nét hơn tivi 4K, độ sâu hình ảnh, chi tiết cũng kém hơn, đặc biệt chỉ thể hiện tốt ở các màn hình nhỏ hơn 50 inch.

Công nghệ màn hình

Công nghệ hiện đại, hiệu quả nhất về độ nét, âm thanh, hay màu sắc: OLED, QLED...

Khá hạn chế, khi các công nghệ cao cấp liên quan đến màn hình chưa được áp dụng!

Kích thước

43 - 86 inch

32 - 85 inch

Giá thành

Dao động từ 7 đến 30 triệu.

Dao động từ 7 đến 10 triệu.

Kết luận:Tuy sở hữu nhiều đặc điểm nổi trội hơn so với tivi full HD, nhưng tivi 4K LG lại có nhược điểm là giá thành đắt hơn. Bên cạnh đó, nếu không gian phòng bạn nhỏ thì cũng không nên lựa chọn tivi LG 4K vì kích thước các mẫu khá lớn, nếu chọn mẫu dưới 50 inch thì độ phân giải 4K sẽ không thực sự cho thấy sự khác biệt. 

3. 04 kinh nghiệm mua Tivi LG 4K chuẩn - phù hợp

3.1. Lựa chọn dòng tivi phù hợp với nhu cầu sử dụng

Tivi LG OLED 4K

Tivi LG NanoCell 4K

Tivi LG QNED 4K

 • Phù hợp với những người ưa thích các thiết kế sang trọng, mỏng
 • Hình ảnh hiển thị tuyệt vời kể cả phòng tối.
 • Tần suất xem các chương trình thể thao, phim hành động nhiều. 
 • Có yêu cầu cao với chất lượng đầu ra của nội dung, như hình ảnh phải hiển thị được độ sâu, kể cả cảnh tối.
 • An toàn cho mắt
 • Tiết kiệm điện năng
 • Phù hợp với các căn phòng sáng.
 • Cho hình ảnh đầu ra chân thực và tự nhiên, màu sắc sống động, độ tương phản tuyệt vời.
 • Giá thành “mềm” hơn tivi LG OLED.
 • Phù hợp với cả phòng sáng và tối.
 • Hình ảnh có độ tương phản tốt. Độ tối, sáng được điều chỉnh cho phù hợp với các khung hình.
 • Hình ảnh ở những cảnh tối hiển thị tuyệt đẹp, màu đen đẹp xuất sắc
 • Có độ sáng cực đại cao hơn và mức độ màu đen sâu hơn Nanocell.

3.2. Lựa chọn kích thước tivi tương xứng với diện tích phòng

Khi lựa chọn một chiếcTivi 4K LG, bạn cần biết chính xác diện tích căn phòng bạn dự định đặt tivi, bạn định treo hay để bàn, từ đó lựa ra kích thước tương xứng với không gian bạn sở hữu.

Kích thước phòng

Kích thước tivi phù hợp

< 10m2

43 inch

10m2 - 15m2 

43 inch, 48 inch

15 - 20 m2

49, 50, 55, 65 inch

20 - 30 m2

55, 65, 75, 85 inch

> 30 m2

Từ 65, 75, 85, 86 inch

 LG mang đến cho thế hệ tivi 4K nhiều kích thước đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và gia đình

LG mang đến cho thế hệ tivi 4K nhiều kích thước đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và gia đình!

3.3. Chú ý tới các thông số về hiệu năng hiển thị

Khi mua Tivi 4K LG, thông số hiệu năng hiển thị là quan trọng nhất. Bạn cần để ý đến xem tivi 4K đó hiển thị các gam màu sáng, tối như thế nào, khi phòng sáng phòng tối ra sao, tốc độ làm mới có nhanh không, bật tắt HDR - độ tương phản có hiệu quả không. 

Khi mua tivi 4K LG, thông số hiệu năng hiển thị là quan trọng nhất

Các thông số về hiệu năng hiển thị sẽ là yếu tố quyết định tivi 4K có tốt hay không!

3.4. Lựa chọn đơn vị bán uy tín

Một đơn vị bán Tivi LG 4K uy tín sẽ đảm bảo bạn được tư vấn đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, sau đó là cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng, và dịch vụ lắp đặt tận tâm và chính sách bảo hành chuẩn hãng. Đơn vị bán uy tín cũng sẽ đảm bảo bạn nhận được chính sách ưu đãi và giá thành cạnh tranh nhất. 

4. Nhận ưu đãi khủng khi mua Tivi LG 4K tại Mạnh Nguyễn

Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn có hơn 10 năm kinh doanh các thiết bị điện tử, điện máy, điện lạnh,... Chúng tôi đầu tư vào sản phẩm, con người, tối ưu hóa quy trình tư vấn, bán hàng và hậu mãi cho bạn để bạn yên tâm ngay từ giây phút đặt chân đến Mạnh Nguyễn và bất cứ khi nào bạn cần các sản phẩm điện máy. Chúng tôi đảm bảo:

 • Nói không với giá ảo!
 • Hàng mới, chính hãng 100%.
 • Bảo hành chính hãng, áp dụng cho toàn quốc.
 • Đổi 1-1 trong vòng 7 ngày nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất 
 • Trong vòng 24h, bạn sẽ nhận được sản phẩm bạn mua. 
 • Trước, trong và sau bán hàng, bất cứ khi nào bạn hỏi, chúng tôi trả lời nhanh chóng!

Nhân viên lắp đặt của Mạnh Nguyễn

Hình ảnh nhân viên lắp đặt của Mạnh Nguyễn

Trên đây là toàn bộ thông tin về dòng Smart Tivi LG 4K hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng. Có thể thấy, dòng Tivi 4K của LG với những khung hình sắc nét cùng nhiều công nghệ hình ảnh, âm thanh khác xứng đáng là một siêu phẩm đáng để đầu tư. 

Tham khảo thêm mọi thông tin tại: