z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt Casper

-25%
Máy giặt Casper Inverter 9 kg WF-9VG1

Máy giặt Casper Inverter 9 kg WF-9VG1

6.900.000 đ 5.240.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 9 kg WF-9VG1
Giá Bán: 5.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt Casper Inverter 8 kg WF-8VG1

Máy giặt Casper Inverter 8 kg WF-8VG1

6.900.000 đ 4.640.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 8 kg WF-8VG1
Giá Bán: 4.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1

Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1

4.990.000 đ 3.540.000 đ
Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1
Giá Bán: 3.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Máy Giặt Casper 8 Kg WT-8NG2

Máy Giặt Casper 8 Kg WT-8NG2

4.990.000 đ 3.490.000 đ
Máy Giặt Casper 8 Kg WT-8NG2
Giá Bán: 3.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Máy giặt Casper Inverter 10.5 kg WF-105I150BGB

Máy giặt Casper Inverter 10.5 kg WF-105I150BGB

7.990.000 đ 5.790.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 10.5 kg WF-105I150BGB
Giá Bán: 5.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Máy giặt Casper Inverter 10.5 kg WF-105I140BWC

Máy giặt Casper Inverter 10.5 kg WF-105I140BWC

5.990.000 đ 5.190.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 10.5 kg WF-105I140BWC
Giá Bán: 5.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Máy giặt Casper Inverter 9.5 kg WF-95I140BWC

Máy giặt Casper Inverter 9.5 kg WF-95I140BWC

5.990.000 đ 4.890.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 9.5 kg WF-95I140BWC
Giá Bán: 4.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy giặt Casper Inverter 8.5 kg WF-85I140BGB

Máy giặt Casper Inverter 8.5 kg WF-85I140BGB

5.490.000 đ 4.840.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 8.5 kg WF-85I140BGB
Giá Bán: 4.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).