z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt

-10%
Máy Sấy Bơm Nhiệt LG Inverter 10.5 Kg DVHP50W

Máy Sấy Bơm Nhiệt LG Inverter 10.5 Kg DVHP50W

19.900.000 đ 17.940.000 đ
Máy Sấy Bơm Nhiệt LG Inverter 10.5 Kg DVHP50W
Giá Bán: 17.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Máy Sấy LG DVHP50M

Máy Sấy LG DVHP50M

20.500.000 đ 18.290.000 đ
Máy Sấy LG DVHP50M
Giá Bán: 18.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Máy giặt LG TV2722AV9J 22 kg Inverter

Máy giặt LG TV2722AV9J 22 kg Inverter

17.800.000 đ 16.290.000 đ
Máy giặt LG TV2722AV9J 22 kg Inverter
Giá Bán: 16.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy giặt LG TV2724AV9J 24 kg Inverter

Máy giặt LG TV2724AV9J 24 kg Inverter

19.200.000 đ 17.690.000 đ
Máy giặt LG TV2724AV9J 24 kg Inverter
Giá Bán: 17.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4W1

Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4W1

16.900.000 đ 12.090.000 đ
Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4W1
Giá Bán: 12.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Máy giặt LG FV1412H3BA tích hợp sấy Inverter giặt 12 kg - sấy 7 kg

Máy giặt LG FV1412H3BA tích hợp sấy Inverter giặt 12 kg - sấy 7 kg

20.500.000 đ 13.540.000 đ
Máy giặt LG FV1412H3BA tích hợp sấy Inverter giặt 12 kg - sấy 7 kg
Giá Bán: 13.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 10Kg FV1410S4B

Máy giặt lồng ngang LG Inverter 10Kg FV1410S4B

12.990.000 đ 9.660.000 đ
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 10Kg FV1410S4B
Giá Bán: 9.660.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FV1409S4M

Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FV1409S4M

10.200.000 đ 8.490.000 đ
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FV1409S4M
Giá Bán: 8.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Máy Giặt LG Inverter 10 Kg FV1410S4W1 Giá sốc

Máy Giặt LG Inverter 10 Kg FV1410S4W1

12.890.000 đ 8.520.000 đ
Máy Giặt LG Inverter 10 Kg FV1410S4W1
Giá Bán: 8.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B

Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B

15.700.000 đ 10.520.000 đ
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B
Giá Bán: 10.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy Giặt LG Inverter 19 Kg TV2519DV7B

Máy Giặt LG Inverter 19 Kg TV2519DV7B

15.200.000 đ 11.150.000 đ
Máy Giặt LG Inverter 19 Kg TV2519DV7B
Giá Bán: 11.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Máy giặt sấy thông minh LG FV1414H3BA

Máy giặt sấy thông minh LG FV1414H3BA

23.800.000 đ 15.190.000 đ
Máy giặt sấy thông minh LG FV1414H3BA
Giá Bán: 15.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt LG FV1411S4WA | 11kg Cửa ngang Inverter

Máy giặt LG FV1411S4WA | 11kg Cửa ngang Inverter

16.000.000 đ 10.460.000 đ
Máy giặt LG FV1411S4WA | 11kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 10.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt LG FV1413S4W | 13kg Cửa ngang Inverter Giá sốc

Máy giặt LG FV1413S4W | 13kg Cửa ngang Inverter

16.200.000 đ 10.540.000 đ
Máy giặt LG FV1413S4W | 13kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 10.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG giặt 25kg sấy 17 kg

Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG giặt 25kg sấy 17 kg

69.000.000 đ 53.800.000 đ
Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG giặt 25kg sấy 17 kg
Giá Bán: 53.800.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Máy giặt LG TV2516DV3B 16 kg Inverter

Máy giặt LG TV2516DV3B 16 kg Inverter

12.900.000 đ 8.860.000 đ
Máy giặt LG TV2516DV3B 16 kg Inverter
Giá Bán: 8.860.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt LG TV2518DV3B 18 kg Inverter

Máy giặt LG TV2518DV3B 18 kg Inverter

14.900.000 đ 9.710.000 đ
Máy giặt LG TV2518DV3B 18 kg Inverter
Giá Bán: 9.710.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Máy giặt LG TV2520DV7J 20 kg Inverter

Máy giặt LG TV2520DV7J 20 kg Inverter

15.200.000 đ 12.190.000 đ
Máy giặt LG TV2520DV7J 20 kg Inverter
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt LG FV1412S3PA | 12kg Cửa ngang Inverter

Máy giặt LG FV1412S3PA | 12kg Cửa ngang Inverter

18.600.000 đ 12.640.000 đ
Máy giặt LG FV1412S3PA | 12kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 12.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt LG FV1412S3BA | 12kg Cửa ngang Inverter

Máy giặt LG FV1412S3BA | 12kg Cửa ngang Inverter

18.500.000 đ 12.540.000 đ
Máy giặt LG FV1412S3BA | 12kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 12.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp các loại máy giặt 8kg, 10kg, 12kg, máy giặt inverter với đầy đủ các thương hiệu máy giặt nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Cam kết hàng chính hãng 100%, bảo hành toàn quốc, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.

Cuộc sống ngày càng bận rộn nên chúng ta cần có những thiết bị hỗ trợ công việc nhà. Vì vậy chiếc máy giặt ra đời và đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp giảm tải công đoạn giặt giũ cho người phụ nữ. Chiếc máy giặt đầu tiên được chế tạo vào năm 1851 và còn rất thô sơ. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay những chiếc máy giặt được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu suất và tốc độ giặt lên gấp nhiều lần.

Nói đến công nghệ máy giặt, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những thương hiệu nổi tiếng có sản phẩm chất lượng hàng đầu như: máy giặt LG, máy giặt Electrolux, máy giặt Toshiba, máy giặt Panasonic, máy giặt Samsung… Tất cả đều sở hữu những tính năng thông minh và công năng vượt trội.

Máy giặt hiện nay rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Những dòng máy giặt phổ biến như: Máy giặt lồng đứng, lồng ngang, lồng nghiêng, máy giặt sấy… với nhiều khối lượng giặt giúp bạn thoải mái lựa chọn cho gia đình mình một chiếc phù hợp nhất.

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua cho gia đình mình một chiếc máy giặt ưng ý với giá tốt nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy giặt chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình một chiếc máy giặthiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!