z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Đồ gia dụng Panasonic

-4%
Lò vi sóng Panasonic NN-ST65JBYUE 32 lít

Lò vi sóng Panasonic NN-ST65JBYUE 32 lít

5.590.000 đ 5.370.000 đ
Lò vi sóng Panasonic NN-ST65JBYUE 32 lít
Giá Bán: 5.370.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-13%
Lò Vi Sóng Panasonic NN-GM24JBYUE 20L

Lò Vi Sóng Panasonic NN-GM24JBYUE 20L

2.990.000 đ 2.610.000 đ
Lò Vi Sóng Panasonic NN-GM24JBYUE 20L
Giá Bán: 2.610.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 1800W

Bàn là hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 1800W

800.000 đ 680.000 đ
Bàn là hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 1800W
Giá Bán: 680.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Bàn là Panasonic NI-WL30VRA (Hơi nước không dây)

Bàn là Panasonic NI-WL30VRA (Hơi nước không dây)

1.590.000 đ 1.450.000 đ
Bàn là Panasonic NI-WL30VRA (Hơi nước không dây)
Giá Bán: 1.450.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Bàn là Panasonic NI-GWE080WRA (Hơi nước)

Bàn là Panasonic NI-GWE080WRA (Hơi nước)

4.000.000 đ 3.340.000 đ
Bàn là Panasonic NI-GWE080WRA (Hơi nước)
Giá Bán: 3.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

1.400.000 đ 1.140.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA
Giá Bán: 1.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

1.300.000 đ 1.120.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA
Giá Bán: 1.120.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

1.100.000 đ 980.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA
Giá Bán: 980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200GRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200GRA

1.100.000 đ 980.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200GRA
Giá Bán: 980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA

1.000.000 đ 920.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA
Giá Bán: 920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-13%
Lò vi sóng Panasonic nướng kết hợp NN-GT65JBYUE

Lò vi sóng Panasonic nướng kết hợp NN-GT65JBYUE

7.300.000 đ 6.390.000 đ
Lò vi sóng Panasonic nướng kết hợp NN-GT65JBYUE
Giá Bán: 6.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-31%
Nồi cơm điện Panasonic SR-MVQ187SRA

Nồi cơm điện Panasonic SR-MVQ187SRA

2.000.000 đ 1.390.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic SR-MVQ187SRA
Giá Bán: 1.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-7%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-M300TVRA

Bàn là hơi nước Panasonic NI-M300TVRA

790.000 đ 740.000 đ
Bàn là hơi nước Panasonic NI-M300TVRA
Giá Bán: 740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-U400CPRA

Bàn là hơi nước Panasonic NI-U400CPRA

1.890.000 đ 1.480.000 đ
Bàn là hơi nước Panasonic NI-U400CPRA
Giá Bán: 1.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-GSD051GRA

Bàn là hơi nước Panasonic NI-GSD051GRA

2.990.000 đ 2.270.000 đ
Bàn là hơi nước Panasonic NI-GSD051GRA
Giá Bán: 2.270.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Nồi cơm điện + nấu cháo 1,8L Panasonic SR-MVP187HRA

Nồi cơm điện + nấu cháo 1,8L Panasonic SR-MVP187HRA

1.990.000 đ 1.680.000 đ
Nồi cơm điện + nấu cháo 1,8L Panasonic SR-MVP187HRA
Giá Bán: 1.680.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Mua đồ gia dụng Panasonic giá rẻ, nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, máy sấy tóc, bàn là... giá tốt, chính hãng 100% tại Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn