z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Nồi cơm điện Panasonic

-20%
Nồi Cơm Điện Tử Cao Tần Giảm Đường Panasonic SR-HL151KRA

Nồi Cơm Điện Tử Cao Tần Giảm Đường Panasonic SR-HL151KRA

5.200.000 đ 4.170.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Cao Tần Giảm Đường Panasonic SR-HL151KRA
Giá Bán: 4.170.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-49%
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít

4.200.000 đ 2.180.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít
Giá Bán: 2.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CL108WRAM

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CL108WRAM

2.100.000 đ 1.870.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CL108WRAM
Giá Bán: 1.870.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-44%
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CP108NRAM

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CP108NRAM

3.500.000 đ 1.960.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CP108NRAM
Giá Bán: 1.960.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-1%
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10LRAX

Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10LRAX

1.040.000 đ 1.030.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10LRAX
Giá Bán: 1.030.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10FRAX

Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10FRAX

1.200.000 đ 1.030.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10FRAX
Giá Bán: 1.030.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18LRAX

Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18LRAX

1.590.000 đ 1.170.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18LRAX
Giá Bán: 1.170.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX

Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX

1.590.000 đ 1.170.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX
Giá Bán: 1.170.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-49%
Nồi cơm điện Panasonic SR-CP188NRAM

Nồi cơm điện Panasonic SR-CP188NRAM

4.000.000 đ 2.050.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic SR-CP188NRAM
Giá Bán: 2.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-38%
Nồi cơm điện Panasonic SR-CX188SRAM

Nồi cơm điện Panasonic SR-CX188SRAM

4.000.000 đ 2.490.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic SR-CX188SRAM
Giá Bán: 2.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-42%
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-CL188WRAM Giá sốc

Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-CL188WRAM

3.000.000 đ 1.750.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-CL188WRAM
Giá Bán: 1.750.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Mua nồi cơm điện Panasonic chính hãng - giá tốt - trả góp 0% tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn