z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa 9000BTU

--5%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter

6.650.000 đ 6.990.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 6.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter

6.250.000 đ 5.290.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 5.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Funiki HIC09TMU-1.0HP-1 chiều Inverter Giá sốc

Điều hòa Funiki HIC09TMU-1.0HP-1 chiều Inverter

6.590.000 đ 5.390.000 đ
Điều hòa Funiki HIC09TMU-1.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-S5-1.0HP-2 chiều inverter

Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-S5-1.0HP-2 chiều inverter

11.990.000 đ 10.090.000 đ
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-S5-1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 10.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Điều Hòa Casper GH09IS33 -1.0HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Casper GH09IS33 -1.0HP-2 Chiều Inverter

8.950.000 đ 6.840.000 đ
Điều Hòa Casper GH09IS33 -1.0HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 6.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-092Morandi - 1.0HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-092Morandi - 1.0HP-1 chiều

5.250.000 đ 4.490.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-092Morandi - 1.0HP-1 chiều
Giá Bán: 4.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Điều hòa LG B10END1-1.0HP-2 chiều Inverter

Điều hòa LG B10END1-1.0HP-2 chiều Inverter

12.790.000 đ 9.590.000 đ
Điều hòa LG B10END1-1.0HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 9.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

14.200.000 đ 11.790.000 đ
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 11.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Máy lạnh Electrolux Inverter 1 Hp ESV09CRS-B2

Máy lạnh Electrolux Inverter 1 Hp ESV09CRS-B2

10.990.000 đ 7.490.000 đ
Máy lạnh Electrolux Inverter 1 Hp ESV09CRS-B2
Giá Bán: 7.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5-1.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5-1.0HP-1 chiều inverter

15.000.000 đ 12.290.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5-1.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 12.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hoà Funiki HIH09TMU -1.0HP-2 chiều inverter

Điều hoà Funiki HIH09TMU -1.0HP-2 chiều inverter

8.990.000 đ 7.290.000 đ
Điều hoà Funiki HIH09TMU -1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 7.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Điều hòa Funiki HSC09TMU-1.0HP-1 chiều

Điều hòa Funiki HSC09TMU-1.0HP-1 chiều

5.990.000 đ 4.790.000 đ
Điều hòa Funiki HSC09TMU-1.0HP-1 chiều
Giá Bán: 4.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000BTU FTKZ25VVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000BTU FTKZ25VVMV

19.000.000 đ 14.440.000 đ
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000BTU FTKZ25VVMV
Giá Bán: 14.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1.0HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1.0HP-1 chiều Inverter

11.900.000 đ 9.220.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 9.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Điều hòa Electrolux 1 chiều 9000 BTU Inverter ESV09CRR-C7

Điều hòa Electrolux 1 chiều 9000 BTU Inverter ESV09CRR-C7

8.990.000 đ 5.960.000 đ
Điều hòa Electrolux 1 chiều 9000 BTU Inverter ESV09CRR-C7
Giá Bán: 5.960.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Điều Hòa Dakin FTXV25QVMV- 1.0HP-2 chiều Inverter

Điều Hòa Dakin FTXV25QVMV- 1.0HP-2 chiều Inverter

14.690.000 đ 11.190.000 đ
Điều Hòa Dakin FTXV25QVMV- 1.0HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 11.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điều hòa 9000BTU giá rẻ, trả góp 0%, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, lắp đặt miễn phí giao hàng tận nơi chỉ có tại siêu thị Mạnh Nguyễn.