z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa 1 chiều

-10%
Điều hòa Sumikura APS/APO-240/GOLD -1 chiều inverter 24000BTU

Điều hòa Sumikura APS/APO-240/GOLD -1 chiều inverter 24000BTU

15.200.000 đ 13.760.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-240/GOLD -1 chiều inverter 24000BTU
Giá Bán: 13.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hòa Sumikura APS/APO-180/GOLD - 1 Chiều Inverter 18000BTU

Điều hòa Sumikura APS/APO-180/GOLD - 1 Chiều Inverter 18000BTU

14.200.000 đ 11.440.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-180/GOLD - 1 Chiều Inverter 18000BTU
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-13%
Điều hòa Sumikura APS/APO-120/GOLD -1 Chiều Inverter 12000BTU

Điều hòa Sumikura APS/APO-120/GOLD -1 Chiều Inverter 12000BTU

6.990.000 đ 6.140.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120/GOLD -1 Chiều Inverter 12000BTU
Giá Bán: 6.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1 Chiều Inverter 9000BTU

Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1 Chiều Inverter 9000BTU

6.250.000 đ 5.290.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1 Chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 5.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Điều hoà Funiki HSC24TMU-1 chiều 24000 BTU

Điều hoà Funiki HSC24TMU-1 chiều 24000 BTU

13.950.000 đ 11.980.000 đ
Điều hoà Funiki HSC24TMU-1 chiều 24000 BTU
Giá Bán: 11.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 1 chiều 18000 BTU

Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 1 chiều 18000 BTU

17.500.000 đ 14.190.000 đ
Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 1 chiều 18000 BTU
Giá Bán: 14.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Điều hòa Casper LC09FS33 -1 chiều 9000 BTU

Điều hòa Casper LC09FS33 -1 chiều 9000 BTU

5.450.000 đ 4.640.000 đ
Điều hòa Casper LC09FS33 -1 chiều 9000 BTU
Giá Bán: 4.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU

Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU

11.800.000 đ 8.760.000 đ
Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU
Giá Bán: 8.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-280/Morandi-1 Chiều 28000BTU

Điều Hòa Sumikura APS/APO-280/Morandi-1 Chiều 28000BTU

15.500.000 đ 14.190.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-280/Morandi-1 Chiều 28000BTU
Giá Bán: 14.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-24%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -1 chiều 24000BTU

Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -1 chiều 24000BTU

15.800.000 đ 12.090.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -1 chiều 24000BTU
Giá Bán: 12.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120/MORANDI - 1 chiều 12000BTU

Điều Hòa Sumikura APS/APO-120/MORANDI - 1 chiều 12000BTU

6.250.000 đ 5.390.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120/MORANDI - 1 chiều 12000BTU
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-092/Morandi - 1 chiều 9000BTU

Điều Hòa Sumikura APS/APO-092/Morandi - 1 chiều 9000BTU

5.250.000 đ 4.290.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-092/Morandi - 1 chiều 9000BTU
Giá Bán: 4.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-6%
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71WVMV

33.000.000 đ 31.090.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71WVMV
Giá Bán: 31.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV

34.990.000 đ 28.790.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Giá Bán: 28.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

25.190.000 đ 20.850.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Giá Bán: 20.850.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV

16.490.000 đ 13.440.000 đ
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV
Giá Bán: 13.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 1 Chiều Inverter FTKY25WAVMV

Điều Hòa Daikin 9000BTU 1 Chiều Inverter FTKY25WAVMV

13.290.000 đ 10.740.000 đ
Điều Hòa Daikin 9000BTU 1 Chiều Inverter FTKY25WAVMV
Giá Bán: 10.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Điều Hòa Daikin FTKB60WAVMV - 1 Chiều Inverter 21.000BTU

Điều Hòa Daikin FTKB60WAVMV - 1 Chiều Inverter 21.000BTU

28.000.000 đ 21.950.000 đ
Điều Hòa Daikin FTKB60WAVMV - 1 Chiều Inverter 21.000BTU
Giá Bán: 21.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

14.200.000 đ 11.440.000 đ
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Điều hòa Panasonic XU12XKH-8 -1 chiều Inverter 12000BTU

Điều hòa Panasonic XU12XKH-8 -1 chiều Inverter 12000BTU

17.500.000 đ 14.590.000 đ
Điều hòa Panasonic XU12XKH-8 -1 chiều Inverter 12000BTU
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Điều hòa 1 chiều giá rẻ, trả góp 0%, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, lắp đặt miễn phí giao hàng tận nơi chỉ có tại siêu thị Mạnh Nguyễn.