11 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa Sumikura 1 chiều 28.000BTU APS/APO-280/Titan-A
16.000.000
13.460.000
Tiết kiệm đến 2.540.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều 28.000BTU APS/APO-280/Titan-A -16%
Điều hòa Sumikura 1 chiều 28.000BTU APS/APO-280/Titan-A
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240/Titan-A
16.000.000
12.460.000
Tiết kiệm đến 3.540.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240/Titan-A -23%
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240/Titan-A
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều Hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-180DC 18.000BTU
17.000.000
15.460.000
Tiết kiệm đến 1.540.000đ Điều Hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-180DC 18.000BTU -10%
Điều Hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-180DC 18.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-120DC 12.000BTU
9.000.000
8.420.000
Tiết kiệm đến 580.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-120DC 12.000BTU -7%
Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-120DC 12.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-092DC 9.000BTU
7.000.000
6.550.000
Tiết kiệm đến 450.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-092DC 9.000BTU -7%
Điều hòa Sumikura 1 chiều Inverter APS/APO-092DC 9.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180/Titan-A 18.000BTU
12.000.000
11.010.000
Tiết kiệm đến 990.000đ Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180/Titan-A 18.000BTU -9%
Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180/Titan-A 18.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120/Titan-A 12.000BTU
8.000.000
7.160.000
Tiết kiệm đến 840.000đ Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120/Titan-A 12.000BTU -11%
Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120/Titan-A 12.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092/Titan-A 9.000BTU
8.000.000
7.360.000
Tiết kiệm đến 640.000đ Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092/Titan-A 9.000BTU -8%
Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092/Titan-A 9.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180/Titan-A 18.000BTU
11.000.000
9.750.000
Tiết kiệm đến 1.250.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180/Titan-A 18.000BTU -12%
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180/Titan-A 18.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120/Titan-A 12.000BTU
7.000.000
6.310.000
Tiết kiệm đến 690.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120/Titan-A 12.000BTU -10%
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120/Titan-A 12.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092/Titan-A 9.000BTU
5.500.000
4.860.000
Tiết kiệm đến 640.000đ Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092/Titan-A 9.000BTU -12%
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092/Titan-A 9.000BTU
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng