45 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều gas R410a S-50PU1H5/U-50PV1H8
45.000.000
40.050.000
Tiết kiệm đến 4.950.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều gas R410a S-50PU1H5/U-50PV1H8 -11%
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều gas R410a S-50PU1H5/U-50PV1H8
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa âm trần Panasonic 45.000BTU 1 chiều gas R410a S-45PU1H5/U-45PV1H8
40.000.000
35.560.000
Tiết kiệm đến 4.440.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 45.000BTU 1 chiều gas R410a S-45PU1H5/U-45PV1H8 -12%
Điều hòa âm trần Panasonic 45.000BTU 1 chiều gas R410a S-45PU1H5/U-45PV1H8
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa âm trần Panasonic 40.000BTU 1 chiều gas R410a S-40PU1H5/U-40PV1H5
38.000.000
33.810.000
Tiết kiệm đến 4.190.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 40.000BTU 1 chiều gas R410a S-40PU1H5/U-40PV1H5 -12%
Điều hòa âm trần Panasonic 40.000BTU 1 chiều gas R410a S-40PU1H5/U-40PV1H5
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

 Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a S-30PU1H5/U-30PV1H5
35.000.000
32.010.000
Tiết kiệm đến 2.990.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a S-30PU1H5/U-30PV1H5 -9%
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a S-30PU1H5/U-30PV1H5
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều ga R410a S-28PU1H5/U-28PV1H5
32.000.000
30.250.000
Tiết kiệm đến 1.750.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều ga R410a S-28PU1H5/U-28PV1H5 -6%
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều ga R410a S-28PU1H5/U-28PV1H5
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa âm trần Panasonic 25.000BTU 1 chiều gas R410a S-25PU1H5/U-25PV1H5
28.000.000
25.560.000
Tiết kiệm đến 2.440.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 25.000BTU 1 chiều gas R410a S-25PU1H5/U-25PV1H5 -9%
Điều hòa âm trần Panasonic 25.000BTU 1 chiều gas R410a S-25PU1H5/U-25PV1H5
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

 Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a S-22PU1H5/U-22PV1H5
27.000.000
24.210.000
Tiết kiệm đến 2.790.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a S-22PU1H5/U-22PV1H5 -11%
Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a S-22PU1H5/U-22PV1H5
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5
25.000.000
21.660.000
Tiết kiệm đến 3.340.000đ Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5 -14%
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 9.000BTU 2 chiều inverter Z9VKH-8
17.000.000
13.860.000
Tiết kiệm đến 3.140.000đ Điều hòa Panasonic 9.000BTU 2 chiều inverter Z9VKH-8 -19%
Điều hòa Panasonic 9.000BTU 2 chiều inverter Z9VKH-8
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12VKH-8 12.000BTU
19.000.000
16.060.000
Tiết kiệm đến 2.940.000đ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12VKH-8 12.000BTU -16%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12VKH-8 12.000BTU
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8
26.000.000
22.850.000
Tiết kiệm đến 3.150.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 -13%
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic PU18UKH
18.000.000
17.560.000
Tiết kiệm đến 440.000đ Điều hòa Panasonic PU18UKH -3%
Điều hòa Panasonic PU18UKH
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU U18VKH
21.000.000
19.010.000
Tiết kiệm đến 1.990.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU U18VKH -10%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU U18VKH
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000BTU PU24VKH
25.000.000
23.560.000
Tiết kiệm đến 1.440.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000BTU PU24VKH -6%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000BTU PU24VKH
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU PU18VKH
19.000.000
17.260.000
Tiết kiệm đến 1.740.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU PU18VKH -10%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU PU18VKH
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH
22.000.000
21.550.000
Tiết kiệm đến 450.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH -3%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH
Khuyến mại:

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo