50 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8
26.000.000
22.840.000
Tiết kiệm đến 3.160.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 -13%
Điều hòa Panasonic PU18UKH
18.000.000
16.940.000
Tiết kiệm đến 1.060.000đ Điều hòa Panasonic PU18UKH -6%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU U18VKH
21.000.000
18.940.000
Tiết kiệm đến 2.060.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU U18VKH -10%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000BTU PU24VKH
25.000.000
23.140.000
Tiết kiệm đến 1.860.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000BTU PU24VKH -8%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU PU18VKH
19.000.000
17.390.000
Tiết kiệm đến 1.610.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU PU18VKH -9%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH
22.000.000
21.480.000
Tiết kiệm đến 520.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH -3%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000 BTU CU/CS-N18VKH-8
14.990.000
14.840.000
Tiết kiệm đến 150.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000 BTU CU/CS-N18VKH-8 -2%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12VKH-8
9.890.000
9.770.000
Tiết kiệm đến 120.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12VKH-8 -2%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9VKH-8
8.290.000
8.040.000
Tiết kiệm đến 250.000đ Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9VKH-8 -4%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 12.000BTU PU12VKH-8
11.890.000
11.180.000
Tiết kiệm đến 710.000đ Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 12.000BTU PU12VKH-8 -6%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 9.000BTU CU/CS-PU9VKH-8
9.690.000
9.140.000
Tiết kiệm đến 550.000đ Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 9.000BTU CU/CS-PU9VKH-8 -6%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 18.000BTU CU/CS-YZ18UKH-8
23.490.000
20.390.000
Tiết kiệm đến 3.100.000đ Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 18.000BTU CU/CS-YZ18UKH-8 -14%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 12.000BTU CU/CS-YZ12UKH-8
15.390.000
13.490.000
Tiết kiệm đến 1.900.000đ Điều hòa Panasonic Inverter 2 chiều 12.000BTU CU/CS-YZ12UKH-8 -13%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000BTU (CU/CS-YZ9UKH-8)
12.990.000
11.290.000
Tiết kiệm đến 1.700.000đ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000BTU (CU/CS-YZ9UKH-8) -14%