15 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa tủ đứng LG APUQ30GR5A3
30.000.000
28.080.000
Tiết kiệm đến 1.920.000đ Điều hòa tủ đứng LG APUQ30GR5A3 -7%
Điều hòa tủ đứng LG APUQ24GS1A3
27.000.000
24.790.000
Tiết kiệm đến 2.210.000đ Điều hòa tủ đứng LG APUQ24GS1A3 -9%
Điều hòa tủ đứng LG 48.000BTU Inverter APUQ48LT3E3
45.000.000
39.240.000
Tiết kiệm đến 5.760.000đ Điều hòa tủ đứng LG 48.000BTU Inverter APUQ48LT3E3 -13%
Điều hòa tủ đứng LG AP-C246KLA0 24.000BTU
22.990.000
21.990.000
Tiết kiệm đến 1.000.000đ Điều hòa tủ đứng LG AP-C246KLA0 24.000BTU -5%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.200BTU
8.190.000
6.590.000
Tiết kiệm đến 1.600.000đ Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.200BTU -20%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12.000BTU
9.990.000
7.690.000
Tiết kiệm đến 2.300.000đ Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12.000BTU -24%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 21.500BTU
20.990.000
15.840.000
Tiết kiệm đến 5.150.000đ Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 21.500BTU -25%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU
16.990.000
12.790.000
Tiết kiệm đến 4.200.000đ Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU -25%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU
21.590.000
16.590.000
Tiết kiệm đến 5.000.000đ Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU -24%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU
28.990.000
19.890.000
Tiết kiệm đến 9.100.000đ Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU -32%
Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0
26.990.000
19.590.000
Tiết kiệm đến 7.400.000đ Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0 -28%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU
12.990.000
10.190.000
Tiết kiệm đến 2.800.000đ Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU -22% giá sốc
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU
10.990.000
8.690.000
Tiết kiệm đến 2.300.000đ Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU -21%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10ENC 9.000BTU
10.990.000
8.340.000
Tiết kiệm đến 2.650.000đ Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10ENC 9.000BTU -25%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13ENC 12.000BTU
13.199.000
9.990.000
Tiết kiệm đến 3.209.000đ Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13ENC 12.000BTU -25%