16 sản phẩm
Sắp xếp:
Máy lọc nước AO Smith RO C1
6.990.000
6.080.000
Tiết kiệm đến 910.000đ Máy lọc nước AO Smith RO C1 -14%
Máy lọc nước AO Smith RO C1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M2
7.650.000
6.640.000
Tiết kiệm đến 1.010.000đ Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M2 -14%
Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M2
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith C2
7.990.000
7.010.000
Tiết kiệm đến 980.000đ Máy lọc nước AO Smith C2 -13%
Máy lọc nước AO Smith C2
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E
8.700.000
7.190.000
Tiết kiệm đến 1.510.000đ Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E -18%
Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc Nước AO Smith G1
8.650.000
7.580.000
Tiết kiệm đến 1.070.000đ Máy lọc Nước AO Smith G1 -13%
Máy lọc Nước AO Smith G1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện 

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc 

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất 

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

 6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A1
9.300.000
8.110.000
Tiết kiệm đến 1.190.000đ Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A1 -13%
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc Nước AO Smith G2
9.650.000
8.410.000
Tiết kiệm đến 1.240.000đ Máy lọc Nước AO Smith G2 -13%
Máy lọc Nước AO Smith G2
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO AR75-A-S-2
9.700.000
8.450.000
Tiết kiệm đến 1.250.000đ Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO AR75-A-S-2 -13%
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO AR75-A-S-2
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước Ao Smith RO AR75 Z4
9.800.000
8.530.000
Tiết kiệm đến 1.270.000đ Máy lọc nước Ao Smith RO AR75 Z4 -13%
Máy lọc nước Ao Smith RO AR75 Z4
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A2
10.300.000
8.950.000
Tiết kiệm đến 1.350.000đ Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A2 -14%
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A2
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith đặt bàn AR75-A-S-H1
11.800.000
10.210.000
Tiết kiệm đến 1.590.000đ Máy lọc nước AO Smith đặt bàn AR75-A-S-H1 -14%
Máy lọc nước AO Smith đặt bàn AR75-A-S-H1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith Z7
12.800.000
11.050.000
Tiết kiệm đến 1.750.000đ Máy lọc nước AO Smith Z7 -14%
Máy lọc nước AO Smith Z7
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith RO AR600-C-S-1
16.500.000
14.160.000
Tiết kiệm đến 2.340.000đ Máy lọc nước AO Smith RO AR600-C-S-1 -15%
Máy lọc nước AO Smith RO AR600-C-S-1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước Ao Smith UV AR75-U2
16.800.000
14.410.000
Tiết kiệm đến 2.390.000đ Máy lọc nước Ao Smith UV AR75-U2 -15%
Máy lọc nước Ao Smith UV AR75-U2
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith UV AR600-U3
18.600.000
15.920.000
Tiết kiệm đến 2.680.000đ Máy lọc nước AO Smith UV AR600-U3 -15%
Máy lọc nước AO Smith UV AR600-U3
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Máy lọc nước AO Smith cây đứng ADR75-V-ET-1
24.900.000
21.220.000
Tiết kiệm đến 3.680.000đ Máy lọc nước AO Smith cây đứng ADR75-V-ET-1 -15%
Máy lọc nước AO Smith cây đứng ADR75-V-ET-1
Khuyến mại:

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

2. Bảo hành chính hãng toàn quốc

3. Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

-------------------------------------------------------

- Uy tín, giá chính xác, không đăng giá ảo. Cam kết đúng giá đến tay khách hàng

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máy lọc nước của các gia đình Việt Nam đang ngày càng tăng cao vì vấn đề ô nhiễm nguồn nước trở nên nghiêm trọng hơn. Nước sạch là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh.

 

Máy lọc nước giúp làm sạch, nâng cao chất lượng nước dùng trong cuộc sống hàng ngày. Những chiếc máy lọc nước được trang bị những công nghệ tiên tiến nhằm loại bỏ chất độc hại, bụi bẩn trong nước, cung cấp nguồn nước trong sạch, đảm bảo nước dùng uống, nấu ăn của gia đình bạn luôn an toàn vệ sinh.

 

Thương hiệu máy lọc nước nổi tiếng trên thị trường, được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay chính là AO Smith. Sở hữu những tính năng thông minh và công nghệ cao cấp, máy lọc nước Ao Smith đảm bảo nguồn nước sử dụng của gia đình bạn luôn đạt tiêu chuẩn về nước sạch.

 

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua cho gia đình mình những sản phẩm máy lọc nước chất lượng với giá tốt nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

 

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy lọc nước có xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

 

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình chiếc máy lọc nước hiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 

Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216

Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!


Lọc kết quả
Thương hiệu