87 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKQ35SAVMV 12.000BTU
13.000.000
10.980.000
Tiết kiệm đến 2.020.000đ Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKQ35SAVMV 12.000BTU -16%
Điều hòa Sharp AY-A12UEW 12.000BTU
10.590.000
8.250.000
Tiết kiệm đến 2.340.000đ Điều hòa Sharp AY-A12UEW 12.000BTU -23%
Điều hòa 1 chiều Inverter Electrolux ESV12CRO-D1 - 12.000BTU
10.990.000
8.940.000
Tiết kiệm đến 2.050.000đ Điều hòa 1 chiều Inverter Electrolux ESV12CRO-D1 - 12.000BTU -19%
Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSMA1-13CRN1
7.000.000
5.940.000
Tiết kiệm đến 1.060.000đ Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSMA1-13CRN1 -16%
Điều hòa Casper GH-12TL22
10.900.000
8.980.000
Tiết kiệm đến 1.920.000đ Điều hòa Casper GH-12TL22 -18%
Điều hòa Casper GC-12TL11
9.000.000
8.290.000
Tiết kiệm đến 710.000đ Điều hòa Casper GC-12TL11 -8%
Điều hòa Casper GC-12TL22
9.000.000
7.980.000
Tiết kiệm đến 1.020.000đ Điều hòa Casper GC-12TL22 -12%
Điều hòa Casper IC-12TL11
9.000.000
7.780.000
Tiết kiệm đến 1.220.000đ Điều hòa Casper IC-12TL11 -14%
Điều hòa Casper FEC-12TL55
8.000.000
6.640.000
Tiết kiệm đến 1.360.000đ Điều hòa Casper FEC-12TL55 -17%
Điều hòa Casper SC-12tl22
8.000.000
6.640.000
Tiết kiệm đến 1.360.000đ Điều hòa Casper SC-12tl22 -17%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU EC-12TL22
7.000.000
6.540.000
Tiết kiệm đến 460.000đ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU EC-12TL22 -7%
Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU EH-12TL22
9.000.000
7.540.000
Tiết kiệm đến 1.460.000đ Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU EH-12TL22 -17%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU LC-12TL22
7.500.000
6.480.000
Tiết kiệm đến 1.020.000đ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU LC-12TL22 -14%
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 12.000BTU SRK13YT-S5
14.000.000
10.470.000
Tiết kiệm đến 3.530.000đ Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 12.000BTU SRK13YT-S5 -26%
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 12.000BTU SRK/SRC25ZS-S
15.000.000
13.190.000
Tiết kiệm đến 1.810.000đ Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 12.000BTU SRK/SRC25ZS-S -13%
Điều hòa Electrolux 1 chiều Inverter 12.000BTU ESV12CRR-C3
9.000.000
8.280.000
Tiết kiệm đến 720.000đ Điều hòa Electrolux 1 chiều Inverter 12.000BTU ESV12CRR-C3 -8%