z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

THÔNG BÁO THỜI HẠN BẢO HÀNH MỚI SẢN PHẨM TIVI SAMSUNG HD FHD

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng: Thời hạn bảo hành mới khi mua sản phẩm tivi Samsung 50 inch và tivi Samsung dưới 50 inch UHD. Cụ thể thay đổi như sau:

  1. Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày kích hoạt bảo hành
  2. Thời gian áp dụng: Sản phẩm kích hoạt bảo hành từ ngày 01/02/2022.
  3. Sản phẩm áp dụng: Những dòng sản phẩm đang bán trên thị trường Việt Nam (có danh sách đi kèm bên dưới).
STTMã sản phẩmDòng sản phẩm
1UA40KU6000KXXV40'' UHD
2UA40MU6100KXXV40'' UHD
3UA40MU6103KXXV40'' UHD
4UA40MU6150KXXV40'' UHD
5UA40MU6153KXXV40'' UHD
6UA40MU6400KXXV40'' UHD
7UA43KU6500KXXV43'' UHD
8UA43LS03NAKXXV43'' UHD
9UA43MU6100KXXV43'' UHD
10UA43MU6103KXXV43'' UHD
11UA43MU6150KXXV43'' UHD
12UA43MU6153KXXV43'' UHD
13UA43MU6400KXXV43'' UHD
14UA43NU7090KXXV43'' UHD
15UA43NU7100KXXV43'' UHD
16UA43NU7400KXXV43'' UHD
17UA43NU7800KXXV43'' UHD
18UA43RU7100KXXV43'' UHD
19UA43RU7200KXXV43'' UHD
20UA43RU7400KXXV43'' UHD
21UA43TU7000KXXV43'' UHD
22UA43TU8000KXXV43'' UHD
23UA43TU8100KXXV43'' UHD
24UA43TU8500KXXV43'' UHD
25UA43AU7000KXXV43'' UHD
26UA43AU7200KXXV43'' UHD
27UA43AU7700KXXV43'' UHD
28UA43AU8000KXXV43'' UHD
29UA43AU8100KXXV43'' UHD
30UA43AU9000KXXV43'' UHD
31UA49KS7000KXXV49'' UHD
32UA49KU6500KXXV49'' UHD
33UA49MU6100KXXV49'' UHD
34UA49MU6103KXXV49'' UHD
35UA49MU6303KXXV49'' UHD
36UA49MU6400KXXV49'' UHD
37UA49MU6500KXXV49'' UHD
38UA49MU8000KXXV49'' UHD
39UA49NU7100KXXV49'' UHD
40UA49NU7300KXXV49'' UHD
41UA49NU7500KXXV49'' UHD
42UA49RU7300KXXV49'' UHD
43UA49RU8000KXXV49'' UHD
44UA50MU6100KXXV50'' UHD
45UA50MU6150KXXV50'' UHD
46UA50MU6153KXXV50'' UHD
47UA50NU7090KXXV50'' UHD
48UA50NU7400KXXV50'' UHD
49UA50NU7800KXXV50'' UHD
50UA50RU7100KXXV50'' UHD
51UA50NU7200KXXV50'' UHD
52UA50NU7250KXXV50'' UHD
53UA50NU7400KXXV50'' UHD
54UA50TU7000KXXV50'' UHD
55UA50TU8000KXXV50'' UHD
56UA50TU8100KXXV50'' UHD
57UA50TU8500KXXV50'' UHD
58UA50AU7000KXXV50'' UHD
59UA50TU7200KXXV50'' UHD
60UA50AU7700KXXV50'' UHD
61UA50AU8000KXXV50'' UHD
62UA50AU8100KXXV50'' UHD
63UA50AU9000KXXV50'' UHD

Ngoài ra, các TV Samsung thuộc dòng UHD 50'' và dưới 50'' khác không nằm trong danh sách trên vẫn áp dụng thời gian bảo hành 01 năm kể từ ngày kích hoạt bảo hành đối với sản phẩm kích hoạt bảo hành từ ngày 01/02/2022. 

Xin chân thành cảm ơn!

 


Bài viết liên quan