26 sản phẩm
Sắp xếp:
TỦ MÁT SANAKY 218L VH - 218W
7.300.000
6.990.000
Tiết kiệm đến 310.000đ TỦ MÁT SANAKY 218L VH - 218W -5%
TỦ MÁT SANAKY DÀN NHÔM 2 CÁNH VH-258W 250 LÍT
8.140.000
7.240.000
Tiết kiệm đến 900.000đ TỦ MÁT SANAKY DÀN NHÔM 2 CÁNH VH-258W 250 LÍT -12%
TỦ MÁT SANAKY 300L VH - 308W
7.990.000
7.490.000
Tiết kiệm đến 500.000đ TỦ MÁT SANAKY 300L VH - 308W -7%
TỦ MÁT SANAKY 258L VH - 258K
7.590.000
7.540.000
Tiết kiệm đến 50.000đ TỦ MÁT SANAKY 258L VH - 258K -1%
TỦ MÁT SANAKY VH-300W 300 LÍT
8.140.000
7.540.000
Tiết kiệm đến 600.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-300W 300 LÍT -8%
TỦ MÁT SANAKY VH-308K 300 LÍT DÀN NHÔM 1 CÁNH
8.340.000
7.580.000
Tiết kiệm đến 760.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-308K 300 LÍT DÀN NHÔM 1 CÁNH -10%
TỦ MÁT SANAKY VH-351K 351 LÍT 1 CÁNH
9.790.000
7.950.000
Tiết kiệm đến 1.840.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-351K 351 LÍT 1 CÁNH -19%
TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350L
9.040.000
8.090.000
Tiết kiệm đến 950.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350L -11%
TỦ MÁT SANAKY VH - 358W 350L
8.690.000
8.280.000
Tiết kiệm đến 410.000đ TỦ MÁT SANAKY VH - 358W 350L -5%
TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH DỌC 340 LÍT VH-408W
9.950.000
8.690.000
Tiết kiệm đến 1.260.000đ TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH DỌC 340 LÍT VH-408W -13%
TỦ MÁT SANAKY VH-408K - 400L
9.290.000
8.840.000
Tiết kiệm đến 450.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-408K - 400L -5%
TỦ MÁT 2 CÁNH NOFROST DÀN LẠNH ĐỒNG SANAKY VH-359W
10.350.000
9.190.000
Tiết kiệm đến 1.160.000đ TỦ MÁT 2 CÁNH NOFROST DÀN LẠNH ĐỒNG SANAKY VH-359W -12%
TỦ MÁT SANAKY VH-6009HP 600L
18.390.000
16.760.000
Tiết kiệm đến 1.630.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-6009HP 600L -9%
TỦ MÁT SANAKY VH-600HP 600 LÍT
18.980.000
17.490.000
Tiết kiệm đến 1.490.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-600HP 600 LÍT -8%
Lọc kết quả
Thương hiệu