19 sản phẩm
Sắp xếp:
TỦ MÁT SANAKY 218L VH - 218W
7.300.000
6.990.000
Tiết kiệm đến 310.000đ TỦ MÁT SANAKY 218L VH - 218W -5%
TỦ MÁT SANAKY DÀN NHÔM 2 CÁNH VH-258W 250 LÍT
8.140.000
7.210.000
Tiết kiệm đến 930.000đ TỦ MÁT SANAKY DÀN NHÔM 2 CÁNH VH-258W 250 LÍT -12%
TỦ MÁT SANAKY VH-308K 300 LÍT DÀN NHÔM 1 CÁNH
8.340.000
7.390.000
Tiết kiệm đến 950.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-308K 300 LÍT DÀN NHÔM 1 CÁNH -12%
TỦ MÁT SANAKY 300L VH - 308W
7.990.000
7.690.000
Tiết kiệm đến 300.000đ TỦ MÁT SANAKY 300L VH - 308W -4%
TỦ MÁT SANAKY VH - 358W 350L
8.690.000
8.280.000
Tiết kiệm đến 410.000đ TỦ MÁT SANAKY VH - 358W 350L -5%
TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350L
9.040.000
8.440.000
Tiết kiệm đến 600.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350L -7%
TỦ MÁT SANAKY VH-408K - 400L
9.290.000
8.690.000
Tiết kiệm đến 600.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-408K - 400L -7%
TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH DỌC 340 LÍT VH-408W
9.950.000
8.890.000
Tiết kiệm đến 1.060.000đ TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH DỌC 340 LÍT VH-408W -11%
TỦ MÁT 2 CÁNH NOFROST DÀN LẠNH ĐỒNG SANAKY VH-359W
10.350.000
9.190.000
Tiết kiệm đến 1.160.000đ TỦ MÁT 2 CÁNH NOFROST DÀN LẠNH ĐỒNG SANAKY VH-359W -12%
TỦ MÁT SANAKY VH-6009HP 600L
18.390.000
16.760.000
Tiết kiệm đến 1.630.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-6009HP 600L -9%
TỦ MÁT SANAKY VH-800HP 800 LÍT
20.190.000
18.790.000
Tiết kiệm đến 1.400.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-800HP 800 LÍT -7%
TỦ MÁT SANAKY VH-8009HP 800L
21.350.000
18.980.000
Tiết kiệm đến 2.370.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-8009HP 800L -12%
TỦ MÁT SANAKY VH-1009HP 1000L
22.990.000
20.840.000
Tiết kiệm đến 2.150.000đ TỦ MÁT SANAKY VH-1009HP 1000L -10%
Lọc kết quả
Thương hiệu