47 sản phẩm
Sắp xếp:
TỦ ĐÔNG ALASKA BD200
5.800.000
4.790.000
Tiết kiệm đến 1.010.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BD200 -18%
Tủ đông ALASKA BD-300 (300lit)
6.150.000
5.240.000
Tiết kiệm đến 910.000đ Tủ đông ALASKA BD-300 (300lit) -15%
Tủ đông Alaska BCD-3071, 2 ngăn, 250 lít
5.480.000
5.280.000
Tiết kiệm đến 200.000đ Tủ đông Alaska BCD-3071, 2 ngăn, 250 lít -4%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-200C - 200L, 1 NGĂN ĐÔNG
5.700.000
5.370.000
Tiết kiệm đến 330.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BD-200C - 200L, 1 NGĂN ĐÔNG -6%
TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-3067N
6.540.000
5.480.000
Tiết kiệm đến 1.060.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-3067N -17%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD3068N
5.700.000
5.580.000
Tiết kiệm đến 120.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BCD3068N -3%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-300C
6.000.000
5.680.000
Tiết kiệm đến 320.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BD-300C -6%
Tủ đông mát Alaska BCD-3571
6.100.000
5.790.000
Tiết kiệm đến 310.000đ Tủ đông mát Alaska BCD-3571 -6%
TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-3567N
7.409.000
5.880.000
Tiết kiệm đến 1.529.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-3567N -21%
Tủ trữ đông, mát Alaska BCD-3568N, 2 ngăn, 350 lít
6.600.000
5.940.000
Tiết kiệm đến 660.000đ Tủ trữ đông, mát Alaska BCD-3568N, 2 ngăn, 350 lít -10%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3068C - 250L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT
6.700.000
6.090.000
Tiết kiệm đến 610.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3068C - 250L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT -10%
Tủ đông Alaska IF-21 210L
8.800.000
6.330.000
Tiết kiệm đến 2.470.000đ Tủ đông Alaska IF-21 210L -29%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-400
6.720.000
6.420.000
Tiết kiệm đến 300.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BD-400 -5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3568C - 350L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT
6.831.000
6.620.000
Tiết kiệm đến 211.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3568C - 350L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT -4%
Tủ Đông Alaska BCD-4568N - 450 Lít
8.883.000
6.680.000
Tiết kiệm đến 2.203.000đ Tủ Đông Alaska BCD-4568N - 450 Lít -25%
Tủ Đông Alaska 2 Ngăn 450 Lít BCD-4567N
8.660.000
6.830.000
Tiết kiệm đến 1.830.000đ Tủ Đông Alaska 2 Ngăn 450 Lít BCD-4567N -22%
Tủ đông kính cong Alaska SD-401Y
7.450.000
7.440.000
Tiết kiệm đến 10.000đ Tủ đông kính cong Alaska SD-401Y -1%
TỦ ĐÔNG 350L ALASKA DÀN ĐỒNG FCA-3600CI
8.090.000
7.540.000
Tiết kiệm đến 550.000đ TỦ ĐÔNG 350L ALASKA DÀN ĐỒNG FCA-3600CI -7%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4568C - 450L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT
8.417.000
7.580.000
Tiết kiệm đến 837.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4568C - 450L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT -10%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-400C - 400L, 1 NGĂN ĐÔNG
7.900.000
7.680.000
Tiết kiệm đến 220.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BD-400C - 400L, 1 NGĂN ĐÔNG -3%
Tủ đông mát Alaska BCD-5067N (500L)
9.110.000
7.780.000
Tiết kiệm đến 1.330.000đ Tủ đông mát Alaska BCD-5067N (500L) -15%
Tủ Đông Alaska 2 Ngăn 500 Lít HB-500N
9.300.000
7.810.000
Tiết kiệm đến 1.490.000đ Tủ Đông Alaska 2 Ngăn 500 Lít HB-500N -17%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068C - 500L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT
8.880.000
8.180.000
Tiết kiệm đến 700.000đ TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068C - 500L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT -8%
Tủ đông Alaska BCD-5068N, 2 ngăn, 500 lít
8.635.000
8.250.000
Tiết kiệm đến 385.000đ Tủ đông Alaska BCD-5068N, 2 ngăn, 500 lít -5%