30 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG295C1
5.990.000
4.480.000
Tiết kiệm đến 1.510.000đ Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG295C1 -26%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 235C1 - 235L, 1 NGĂN ĐÔNG
6.140.000
4.580.000
Tiết kiệm đến 1.560.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 235C1 - 235L, 1 NGĂN ĐÔNG -26%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG236A2 KHÁNG KHUẨN
5.590.000
4.690.000
Tiết kiệm đến 900.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG236A2 KHÁNG KHUẨN -17%
Tủ đông kháng khuẩn KG 276A2
5.790.000
4.990.000
Tiết kiệm đến 800.000đ Tủ đông kháng khuẩn KG 276A2 -14%
TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO KG - 236C2 236L 2 NGĂN 2 CÁNH
6.290.000
5.090.000
Tiết kiệm đến 1.200.000đ TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO KG - 236C2 236L 2 NGĂN 2 CÁNH -20%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388A1
6.250.000
5.280.000
Tiết kiệm đến 970.000đ Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388A1 -16%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 298C1 - 298L, 1 NGĂN ĐÔNG
6.690.000
5.380.000
Tiết kiệm đến 1.310.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 298C1 - 298L, 1 NGĂN ĐÔNG -20%
TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO KG298A2 298L 2 NGĂN 2 CÁNH
5.960.000
5.390.000
Tiết kiệm đến 570.000đ TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO KG298A2 298L 2 NGĂN 2 CÁNH -10%
TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG388A2 388L
6.150.000
5.660.000
Tiết kiệm đến 490.000đ TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG388A2 388L -8%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 298C2 - 298L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT
6.690.000
5.680.000
Tiết kiệm đến 1.010.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 298C2 - 298L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT -16%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 268C2 - 268L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT
6.590.000
5.690.000
Tiết kiệm đến 900.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 268C2 - 268L, 2 NGĂN ĐÔNG VÀ MÁT -14%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG-292C1 290 LÍT KHÁNG KHUẨN
6.590.000
5.740.000
Tiết kiệm đến 850.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG-292C1 290 LÍT KHÁNG KHUẨN -13%
Tủ Đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh KG 296C2
6.550.000
5.880.000
Tiết kiệm đến 670.000đ Tủ Đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh KG 296C2 -11%
TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2 468L
7.180.000
5.990.000
Tiết kiệm đến 1.190.000đ TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG468A2 468L -17%
TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG488A2 488L
7.180.000
5.990.000
Tiết kiệm đến 1.190.000đ TỦ ĐÔNG MÁT KANGAROO 2 NGĂN 2 CÁNH KG488A2 488L -17%
TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 428C1 - 428L, 1 NGĂN ĐÔNG
6.990.000
6.020.000
Tiết kiệm đến 970.000đ TỦ ĐÔNG KANGAROO KG 428C1 - 428L, 1 NGĂN ĐÔNG -14%