banner-dau-trang-pc-1170x45-1662348805
Sản phẩm đã xem

THÔNG BÁO THỜI HẠN BẢO HÀNH MỚI SẢN PHẨM TIVI SAMSUNG HD FHD

Mục lục [-]

  Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng: Thời hạn bảo hành mới khi mua sản phẩm tivi Samsung 50 inch và tivi Samsung dưới 50 inch UHD. Cụ thể thay đổi như sau:

  1. Thời gian bảo hành: 01 năm kể từ ngày kích hoạt bảo hành
  2. Thời gian áp dụng: Sản phẩm kích hoạt bảo hành từ ngày 01/02/2022.
  3. Sản phẩm áp dụng: Những dòng sản phẩm đang bán trên thị trường Việt Nam (có danh sách đi kèm bên dưới).
  STTMã sản phẩmDòng sản phẩm
  1UA40KU6000KXXV40'' UHD
  2UA40MU6100KXXV40'' UHD
  3UA40MU6103KXXV40'' UHD
  4UA40MU6150KXXV40'' UHD
  5UA40MU6153KXXV40'' UHD
  6UA40MU6400KXXV40'' UHD
  7UA43KU6500KXXV43'' UHD
  8UA43LS03NAKXXV43'' UHD
  9UA43MU6100KXXV43'' UHD
  10UA43MU6103KXXV43'' UHD
  11UA43MU6150KXXV43'' UHD
  12UA43MU6153KXXV43'' UHD
  13UA43MU6400KXXV43'' UHD
  14UA43NU7090KXXV43'' UHD
  15UA43NU7100KXXV43'' UHD
  16UA43NU7400KXXV43'' UHD
  17UA43NU7800KXXV43'' UHD
  18UA43RU7100KXXV43'' UHD
  19UA43RU7200KXXV43'' UHD
  20UA43RU7400KXXV43'' UHD
  21UA43TU7000KXXV43'' UHD
  22UA43TU8000KXXV43'' UHD
  23UA43TU8100KXXV43'' UHD
  24UA43TU8500KXXV43'' UHD
  25UA43AU7000KXXV43'' UHD
  26UA43AU7200KXXV43'' UHD
  27UA43AU7700KXXV43'' UHD
  28UA43AU8000KXXV43'' UHD
  29UA43AU8100KXXV43'' UHD
  30UA43AU9000KXXV43'' UHD
  31UA49KS7000KXXV49'' UHD
  32UA49KU6500KXXV49'' UHD
  33UA49MU6100KXXV49'' UHD
  34UA49MU6103KXXV49'' UHD
  35UA49MU6303KXXV49'' UHD
  36UA49MU6400KXXV49'' UHD
  37UA49MU6500KXXV49'' UHD
  38UA49MU8000KXXV49'' UHD
  39UA49NU7100KXXV49'' UHD
  40UA49NU7300KXXV49'' UHD
  41UA49NU7500KXXV49'' UHD
  42UA49RU7300KXXV49'' UHD
  43UA49RU8000KXXV49'' UHD
  44UA50MU6100KXXV50'' UHD
  45UA50MU6150KXXV50'' UHD
  46UA50MU6153KXXV50'' UHD
  47UA50NU7090KXXV50'' UHD
  48UA50NU7400KXXV50'' UHD
  49UA50NU7800KXXV50'' UHD
  50UA50RU7100KXXV50'' UHD
  51UA50NU7200KXXV50'' UHD
  52UA50NU7250KXXV50'' UHD
  53UA50NU7400KXXV50'' UHD
  54UA50TU7000KXXV50'' UHD
  55UA50TU8000KXXV50'' UHD
  56UA50TU8100KXXV50'' UHD
  57UA50TU8500KXXV50'' UHD
  58UA50AU7000KXXV50'' UHD
  59UA50TU7200KXXV50'' UHD
  60UA50AU7700KXXV50'' UHD
  61UA50AU8000KXXV50'' UHD
  62UA50AU8100KXXV50'' UHD
  63UA50AU9000KXXV50'' UHD

  Ngoài ra, các TV Samsung thuộc dòng UHD 50'' và dưới 50'' khác không nằm trong danh sách trên vẫn áp dụng thời gian bảo hành 01 năm kể từ ngày kích hoạt bảo hành đối với sản phẩm kích hoạt bảo hành từ ngày 01/02/2022. 

  Xin chân thành cảm ơn!

   


  Bài viết liên quan