8 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa York YHGE24ZE 2 chiều 24000btu
17.990.000
16.690.000
Tiết kiệm đến 1.300.000đ Điều hòa York YHGE24ZE 2 chiều 24000btu -8%
Điều hòa York YHGE18ZE 2 chiều 18000btu
14.490.000
12.980.000
Tiết kiệm đến 1.510.000đ Điều hòa York YHGE18ZE 2 chiều 18000btu -11%
ĐIỀU HÒA YORK YHGE12ZE (2 CHIỀU, 12000BTU, R410A)
8.990.000
8.640.000
Tiết kiệm đến 350.000đ ĐIỀU HÒA YORK YHGE12ZE (2 CHIỀU, 12000BTU, R410A) -4%
Điều hòa York YHGE09ZE 2 chiều 9000btu
7.890.000
7.690.000
Tiết kiệm đến 200.000đ Điều hòa York YHGE09ZE 2 chiều 9000btu -3%
ĐIỀU HÒA YORK YHFE24ZE (1 CHIỀU, 24000BTU, R410)
17.190.000
15.290.000
Tiết kiệm đến 1.900.000đ ĐIỀU HÒA YORK YHFE24ZE (1 CHIỀU, 24000BTU, R410) -12%
ĐIỀU HÒA YORK YHFE18ZE (1 CHIỀU, 18000BTU, R410)
11.990.000
10.690.000
Tiết kiệm đến 1.300.000đ ĐIỀU HÒA YORK YHFE18ZE (1 CHIỀU, 18000BTU, R410) -11%
ĐIỀU HÒA YORK YHFE12ZE 1 chiều 12000BTU
8.190.000
6.870.000
Tiết kiệm đến 1.320.000đ ĐIỀU HÒA YORK YHFE12ZE 1 chiều 12000BTU -17%
ĐIỀU HÒA YORK YHFE09ZE (1 CHIỀU, 9000BTU, R410A)
7.590.000
5.990.000
Tiết kiệm đến 1.600.000đ ĐIỀU HÒA YORK YHFE09ZE (1 CHIỀU, 9000BTU, R410A) -22%