19 sản phẩm
Sắp xếp:
Điều hòa 1 chiều Sharp AH-A9SEW - 9.000BTU
6.490.000
5.480.000
Tiết kiệm đến 1.010.000đ Điều hòa 1 chiều Sharp AH-A9SEW - 9.000BTU -16%
ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU SHARP AY-A12UEW - 12.000BTU
10.590.000
8.090.000
Tiết kiệm đến 2.500.000đ ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU SHARP AY-A12UEW - 12.000BTU -24%
ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU SHARP AY-A9UEW - 9.000BTU
7.890.000
6.980.000
Tiết kiệm đến 910.000đ ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU SHARP AY-A9UEW - 9.000BTU -12%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU J-TECH INVERTER SHARP AH-XP13UHW - 12000BTU
11.590.000
10.950.000
Tiết kiệm đến 640.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU J-TECH INVERTER SHARP AH-XP13UHW - 12000BTU -6%
Điều hòa 1 chiều J-Tech Inverter Sharp AH-XP10UHW - 9000BTU
9.490.000
8.990.000
Tiết kiệm đến 500.000đ Điều hòa 1 chiều J-Tech Inverter Sharp AH-XP10UHW - 9000BTU -6%
ĐIỀU HÒA SHARP 1 CHIỀU INVERTER 18000BTU AH-X18UEW
16.990.000
14.290.000
Tiết kiệm đến 2.700.000đ ĐIỀU HÒA SHARP 1 CHIỀU INVERTER 18000BTU AH-X18UEW -16%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X12UEW - 12.000BTU
10.900.000
8.190.000
Tiết kiệm đến 2.710.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X12UEW - 12.000BTU -25%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X9UEW - 9.000BTU
8.900.000
6.950.000
Tiết kiệm đến 1.950.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X9UEW - 9.000BTU -22%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU SHARP AH-A12UEW - 12.000BTU
8.990.000
7.790.000
Tiết kiệm đến 1.200.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU SHARP AH-A12UEW - 12.000BTU -14%
ĐIỀU HÒA SHARP 9000BTU AH-A25UEW
6.550.000
5.640.000
Tiết kiệm đến 910.000đ ĐIỀU HÒA SHARP 9000BTU AH-A25UEW -14%
Điều hòa Sharp 1 chiều 9000BTU AH-A9UEW
5.940.000
5.290.000
Tiết kiệm đến 650.000đ Điều hòa Sharp 1 chiều 9000BTU AH-A9UEW -11%
ĐIỀU HÒA SHARP AH-XP13SHW, 1 CHIỀU INVERTER 13000 BTU, NHẬP KHẨU THÁI LAN
11.000.000
10.290.000
Tiết kiệm đến 710.000đ ĐIỀU HÒA SHARP AH-XP13SHW, 1 CHIỀU INVERTER 13000 BTU, NHẬP KHẨU THÁI LAN -7%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X9STW - 9.000BTU
8.590.000
6.490.000
Tiết kiệm đến 2.100.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X9STW - 9.000BTU -25%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X18SEW 18.000BTU
16.500.000
14.550.000
Tiết kiệm đến 1.950.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X18SEW 18.000BTU -12%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X12STW - 12.000BTU
9.990.000
7.780.000
Tiết kiệm đến 2.210.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X12STW - 12.000BTU -23%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X12SEW 12.000BTU
11.290.000
9.790.000
Tiết kiệm đến 1.500.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU INVERTER SHARP AH-X12SEW 12.000BTU -14%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU SHARP AH-A18SEW - 18.000BTU
12.290.000
11.790.000
Tiết kiệm đến 500.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU SHARP AH-A18SEW - 18.000BTU -5%
ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU SHARP AH-A12SEW - 12.000BTU
8.690.000
7.740.000
Tiết kiệm đến 950.000đ ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU SHARP AH-A12SEW - 12.000BTU -11%