17 sản phẩm
Sắp xếp:
BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TVRA
490.000
390.000
Tiết kiệm đến 100.000đ BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TVRA -21%
BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TVRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TVGRA
490.000
390.000
Tiết kiệm đến 100.000đ BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TVGRA -21%
BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TVGRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TXRA 1000W
390.000
BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TXRA 1000W
BÀN LÀ KHÔ PANASONIC NI-317TXRA 1000W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 1800W
590.000
420.000
Tiết kiệm đến 170.000đ Bàn là hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 1800W -29%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-M250TPRA 1800W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P250TGRA 1200W
680.000
590.000
Tiết kiệm đến 90.000đ BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P250TGRA 1200W -14%
BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P250TGRA 1200W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P300TRRA 1500W
690.000
620.000
Tiết kiệm đến 70.000đ BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P300TRRA 1500W -11%
BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P300TRRA 1500W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P300TARA 1500W
690.000
620.000
Tiết kiệm đến 70.000đ BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P300TARA 1500W -11%
BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-P300TARA 1500W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là hơi nước Panasonic NI-M300TVRA
790.000
640.000
Tiết kiệm đến 150.000đ Bàn là hơi nước Panasonic NI-M300TVRA -19%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-M300TVRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-E410TMRA 1800W
790.000
690.000
Tiết kiệm đến 100.000đ BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-E410TMRA 1800W -13%
BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-E410TMRA 1800W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là hơi nước PANASONIC NI-E510TDRA
890.000
740.000
Tiết kiệm đến 150.000đ Bàn là hơi nước PANASONIC NI-E510TDRA -17%
Bàn là hơi nước PANASONIC NI-E510TDRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-W410TSRRA
1.100.000
960.000
Tiết kiệm đến 140.000đ BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-W410TSRRA -13%
BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-W410TSRRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-W650CSLRA 1850W - 2150W
1.400.000
1.210.000
Tiết kiệm đến 190.000đ BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-W650CSLRA 1850W - 2150W -14%
BÀN LÀ HƠI NƯỚC PANASONIC NI-W650CSLRA 1850W - 2150W
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là hơi nước Panasonic NI-U400CPRA
1.890.000
1.380.000
Tiết kiệm đến 510.000đ Bàn là hơi nước Panasonic NI-U400CPRA -27%
Bàn là hơi nước Panasonic NI-U400CPRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là Panasonic NI-U600CARA
1.980.000
1.580.000
Tiết kiệm đến 400.000đ Bàn là Panasonic NI-U600CARA -21%
Bàn là Panasonic NI-U600CARA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là Panasonic NI-L700SSGRA
2.190.000
1.860.000
Tiết kiệm đến 330.000đ Bàn là Panasonic NI-L700SSGRA -16%
Bàn là Panasonic NI-L700SSGRA
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Bàn là cây Panasonic NI-GSE050ARA (1800W)
2.490.000
2.130.000
Tiết kiệm đến 360.000đ Bàn là cây Panasonic NI-GSE050ARA (1800W) -15%
Bàn là cây Panasonic NI-GSE050ARA (1800W)
Khuyến mại:

- GIÁ CHUẨN, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình.

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Lọc kết quả
Thương hiệu
Loại bàn là
Công suất